Thảo luận về Hoà giải Dân tộc với ông Nguyễn Đình Bin

    Đỗ Kim Thêm 9-5-2022 Nhân ngày 30/4/2022, tác giả Nguyễn Đình Bin có phổ biến bài viết “Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu!” trên trang Tiếng Dân và các trang báo mạng khác. Là một nhân vật quan trọng trong Đảng CSVN và cũng một là nhà ngoại giao … Continue reading Thảo luận về Hoà giải Dân tộc với ông Nguyễn Đình Bin