Bàn về giáo dục

Nguyễn Đình Cống

3-12-2021

Nghe các cụ và anh chị em bàn về Triết lý giáo dục thấy to tát quá, quan trọng quá. Tôi chỉ xin bàn về những vần đề chung chung của giáo dục (GD). May ra cô đọng lại những nội dung đó sẽ có thể tìm ra triết lý GD cũng nên.

Tôi tự cho mình là một kẻ thất phu có tâm huyết với GD. Xem lại thấy từ khi nghỉ hưu đến giờ, tôi đã viết khoảng ba chục bài các loại về GD. Từ thư gửi Quốc hội, các Bộ trưởng GD đến bài báo, bài phản biện. Bây giờ không nghĩ ra thêm được điều gì mới, chỉ xin tóm tắt lại những ý chính đã viết trong hơn chục năm qua để trao đổi cùng các cụ, các anh chị em.

Những thành tích tốt đẹp của GD cũng như tình trạng nhem nhuốc đã được nhiều người biết rõ và đề cập, viết bài này tôi xin không bàn đến (để tránh cho bài quá dài). Từ năm 1945 đến nay có thể chia sự phát triển của GD làm hai thời kỳ lớn, lấy năm 1975 làm mốc.

Trước 1975, GD ở cả hai miền Bắc và Nam, tuy theo hai hệ thống khác nhau, nhưng phát triển bình thường, mà ở Miền Nam hình như có được thành tựu khá hơn. Ở Miền Bắc, GS Nguyễn Văn Huyên (1905 – 1975), người không phải đảng viên cộng sản, giữ chức Bộ trưởng Bộ GD trong 27 năm, và GS Tạ Quang Bửu (1910-1986), một người từng hợp tác với chính phủ Trần Trọng Kim, giữ chức Bộ trưởng Bộ Đại học từ đầu năm 1965. Dưới thời của hai Bộ trưởng Huyên và Bửu nền GD phát triển lành mạnh.

Sau 1975, từ thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình trở đi mới sinh ra lắm chuyện và nền GD bị chệch hướng, phạm nhiều sai lầm. Nguyên nhân do kém trí tuệ, lòng tham và sự độc quyền của lãnh đạo nhà nước là chủ yếu, của lãnh đạo Bộ GD là thứ yếu và của những người chịu trách nhiệm.

Sự kém trí tuệ thể hiện ra ở chỗ vừa coi nhẹ sự hoạt động của GD, vừa chính trị hóa nền GD. Còn từ đâu sinh ra sự kém trí tuệ, lòng tham và sự độc quyền đó thì cũng đã tương đối rõ, nhưng cần nghiên cứu thêm.

Lãnh đạo nhà nước coi nhẹ hoạt động GD vì cho rằng nó dễ hơn quân sự, kinh tế, ngoại giao, công an v.v… Và người dân được hưởng quyền lợi về GD như được chia chữ (Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành). Từ sự coi nhẹ và hiểu sai này mà hạ thấp vai trò Bộ trưởng GD, dễ dãi trong việc dùng một số Bộ trưởng thiếu năng lực.

Bộ trưởng GD đúng ra phải là một người có trí tuệ cao về xã hội và nhân văn, lại am hiểu về GD phổ thông chứ không nên là nhà khoa học chung chung, giỏi về khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật mà yếu về nhân văn, xã hội hoặc là người có hoạt động chính trị mà kém cả hai thứ đó. Bộ trưởng kém năng lực nên để xảy ra nhiều sai lầm trong quản lý. Lãnh đạo nhà nước và Quốc hội phải chịu trách nhiệm về việc đề cử những Bộ trưởng kém năng lực như vậy.

Kém trí tuệ thể hiện trong đường lối tuyển chọn và trả lương cho cán bộ, dựa vào bằng cấp là chủ yếu chứ ít dựa vào kết quả công việc.

Sự kém trí tuệ còn dẫn lãnh đạo đất nước đến chỗ mắc vào âm mưu thâm độc của Trung Cộng trong việc hủy hoại tầng lớp tinh hoa của dân tộc. Trong khi Trung Cộng rất quan tâm đến tầng lớp tinh hoa của họ, thì lại xúi dục, bày mưu và trấn yểm để người Việt không thể phát triển trí thức bậc cao.

Kém trí tuệ của lãnh đạo Bộ GD thể hiện rõ nhất trong việc quản lý hành chính và làm chương trình cùng sách giáo khoa. Nền hành chính của GD quá nặng nề trong việc quản lý giáo viên, biến một số công việc mà giáo viên phải làm thành lao động khổ sai hơn là lao động sáng tạo. Không kịp thời phát hiện và chấn chỉnh việc dạy thêm, để nó trở thành như một thứ bệnh dịch.

Làm chương trình và biên soạn sách giáo khoa cho phổ thông đáng ra để cho một số giáo viên giỏi, có kinh nghiệm sư phạm phổ thông thực hiện và mỗi cuốn sách chỉ do một hai người phụ trách. Thế nhưng việc đó chủ yếu được giao cho các giáo sư đại học và mỗi quyển có nhiều tác giả. Những người này giỏi khoa học đến đâu thì chưa biết, nhưng kém về sư phạm phổ thông, họ thiếu hiểu biết về nhận thức chung, mỗi người chủ yếu biết chuyên sâu của mình. Phải chăng nhân cơ hội này họ được chia phần danh và lợi, mặc cho học sinh và giáo viên khốn khổ với chương trình và sách do họ soạn ra. Đó là một chương trình quá nặng, môn nào cũng quá nặng. Chương trình như thế là dành cho những học sinh xuất sắc như họ trước đây chứ không phải cho học sinh trung bình, mà phần lớn là những thứ không cần thiết. Những người soạn chương trình có lòng tốt, muốn cho học sinh VN đạt trình độ cao nhưng đó là lòng tốt do kém trí tuệ tao ra.

Sự quá tải về chương trình còn do yêu cầu “Phát triển toàn diện con người Việt Nam”. Phải chăng đây cũng là lòng tham hoặc lòng tốt do thiếu hiểu biết.

Chính trị hóa nền GD thể hiện ở mục tiêu, tính chất, nguyên lý, được ghi trong Luật GD, như là: “Nền GD Việt Nam là nền GD xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, coi trọng GD tư tưởng, đào tạo con người trung thành với chủ nghĩa xã hội”. Ngoài ra trong các văn kiện còn nói đến việc đào tạo những chiến sĩ cách mạng cho đời sau, những người có lập trường giai cấp, trung thành với Đảng CS, học là để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, xem GD như công cụ của đảng và nhà nước.

Chính trị hóa nền giáo dục dẫn đến hạ thấp vai trò của người học và người dạy là hai chủ thể của GD, đề lên quá cao vai trò của người lãnh đạo, làm lệch lạc trong chương trình và nội dung môn học, làm sai lệch về mục tiêu và phương pháp, mang lại lợi ít hại nhiều.

Lòng tham trong GD thể hiện chủ yếu ở chỗ tham danh tiếng, để được khen là chế độ ưu việt, lại cũng để thực hiện việc chia chữ như là một quyền lợi mà phát triển về số lượng trường học nhanh quá, nền kinh tế không theo kịp để phục vụ, từ đó hạ thấp chất lượng giáo viên (chuột chạy cùng sào), làm bần cùng hóa đời sống của họ, nhiều tiêu cực nảy sinh do tình trạng này.

Truyền thống đề cao người có bằng cấp kết hợp với lòng tham danh tiếng đã tạo ra hàng vạn trí thức dỏm, hữu danh vô thực, hủy hoại vai trò của trí thức chân chính. Việc lập ra các chương trình quá nặng cũng thể hiện lòng tham ở dạng khác. Về vật chất, nhà nước đầu tư không ít tài chính cho các cơ sở trường học và các dự án GD, nhưng phần lớn lọt vào túi tham của một số người có chức quyền và tạo ra những lãng phí lớn.

Sự độc quyền toàn trị trong hệ thống chuyên chính đã tạo ra nhiều tai họa cho xã hội mà chủ yếu là tham nhũng, mua quan bán chức, cửa quyền. Tinh thần của cách mạng vô sản và nền công an trị đã tạo nên thói quen bạo lực trong xã hội và lây lan vào nhà trường. GD rất khó tránh khỏi những bê bối đó. Làm sao mà GD giữ mình cho sạch được trong một vũng lầy, đó là chưa nới đến một số thói hư tật xấu của GD và xã hội kết hợp với nhau như phong trào thi đua tạo thành tích dỏm, động lực của dối trá.

Rồi cũng vì độc quyền của lãnh đạo mà để cho quyền hạn của những người quản lý GD từ Bộ đến trường quá lớn so với trách nhiệm. Ở nhiều địa phương, nhiều trường quan hệ giữa một số giáo viên và hiệu trưởng, trưởng phòng GD thiếu hẳn sự kính trọng và hợp tác.

Chính vì những lý do trên đây mà phương châm “GD là quốc sách hàng đầu” chỉ vạch ra cho có chuyện rồi để cho GD cứ tuột dốc thoải mái. Lúc thấy GD nguy khốn, Trung ương Đảng bèn ra nghị quyết số 29 (ngày 4/11/2013) về đổi mới căn bản và toàn diện nền GD.

NQ 29 được ĐCS tuyên truyền và đánh giá cao, nhưng thực chất cũng chỉ là một tập hợp ngôn từ với nhiều câu sáo rỗng và nhiều khẩu hiệu. Nó được soạn ra và ban hành để thỏa mãn một ý đồ hoang tưởng nào đó chứ có rất ít giá trị thực tế.

Sau khi NQ 29 được ban hành, tôi đã viết thư ngỏ gửi Quốc hội và TƯ Đảng trình bày rằng việc to lớn như thế chưa thế nào làm được vì ngoài nghị quyết, chương trình, kế hoạch (toàn là thứ trên giấy) và tài chính ra thì còn thiếu hai nhân tố quan trọng hàng đầu. Nếu cứ liều mà tiến hành thì chỉ tiêu tốn công sức và tiền của để thay vài điều sai lầm này bằng các điều sai khác mà thôi. Chỉ nên chọn vài việc cần thiết làm trước như là biện pháp tình thế. Quả là thực tế đã diễn ra gần như vậy, nghĩa là chỉ lấy cái sai mới thay vào cái sai cũ.

Tám năm trôi qua từ khi có NQ 29, bây giờ Đảng và Nhà nước hình như đang mệt mỏi chứng kiến cảnh giáo dục, đạo đức và văn hóa đang xuống cấp. Cũng cố gắng có vài hoạt động lên gân. Ngày 6/5/2021 Thủ tướng mới làm việc với Bộ trưởng GD mới để nghe báo cáo về 8 nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo phương hướng, ngày 26/9 Thủ tướng lại nêu cao việc học thật, thi thật, nhân tài thật, ngày 21/11 Ủy ban của Quốc hội họp bàn về Văn hóa học đường, ngày 24/11 Tuyên huấn của Đảng họp ở Hội trường Diên Hồng bàn về chấn hưng văn hóa. Rồi báo chí rầm rộ đưa ra thảo luận việc nên bỏ hay giữ câu “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Trong tình hình đó một vài cụ và anh chị em xướng lên việc tìm cho ra “Triết lý GD”. Tôi nghĩ, tìm được, thống nhất được thì tốt, nhưng hơi khó. Thống nhất được giữa các cụ và anh chị em đã khó rồi, mà thống nhất với lãnh đạo Bộ GD, với Quốc hội, với Tuyên huấn của Đảng còn khó hơn. Dù cho tìm ra được một triết lý thật hay thì cũng tạm để đó mà ngắm, mà tự sướng với nhau trong thời gian ngắn, giống như nhiều người đã tự sướng sau khi có NQ về Giáo dục là Quốc sách hàng đầu mà thôi.

Để một việc dù hay và tốt đến mấy, được thực hiện cho toàn quốc toàn dân thì việc đó phải được biến thành nhận thức sâu sắc và tình cảm mãnh liệt của những người lãnh đạo cao nhất. Những người đó cần có lương tri để tiếp nhận những ý kiến hợp tình hợp lý của các cụ và của anh chị em. Việc này là quá khó.

Trước khi bàn sâu vào Triết lý GD cần trả lới câu hỏi sau, trả lời xong mới bàn tiếp được. Câu hỏi là: Quan hệ giữa GD và Chính trị nên như thế nào?

Có nhiều ý kiến cho rằng cần phi chính trị hóa GD. Hình như ông Nguyễn Trần Bạt (1944-2020) là người Việt ở trong nước viết câu đó ra giấy trắng mực đen đầu tiên.

Theo tôi, Triết lý GD hay Mục đích của GD là gần giống nhau, liên quan đến cá nhân và cộng đồng. Giữa hai đối tượng này có sự thống nhất và mâu thuẩn chứ không hoàn toàn đồng nhất, vì vậy nên đặt trọng tâm vào đối tượng nào. A- Để phát triển cá nhân và từ đó sẽ có tác động đến cộng đồng. Một đất nước muốn hóa hổ hóa rồng trước hết cần có nhiều người giỏi. B- Để phục vụ quyền lợi cộng đồng, bảo vệ chế độ. Lúc này GD hưóng vào việc đào tạo nhân lực là chính.

Có một tư tưởng, mới nghe qua thì thấy rất hay, rất hợp với mong muốn mọi người, đó là GD nhằm làm cho dân giàu, nước mạnh, làm cho đất nước được xếp thứ hạng cao, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy đó là lòng tham danh tiếng của những người ưa thích sĩ diện hoặc kiêu ngạo. Đất nước được nổi tiếng trên thế giới thì những người cầm đầu nhà nước được tiếng khen còn đại đa số nhân dân không mấy khi cần đến nó. Họ cần những thứ bình dị và quan trọng hơn.

Xin hãy cứ nghĩ đơn giản rằng, GD đào tạo ra những con người tự do, có trí tuệ, có đạo đức, có bản lĩnh. Những con người đó góp phần tạo nên hạnh phúc cho cộng đồng. Tự do và hạnh phúc cho mỗi người và cho toàn dân, đó là cái đích cuối cùng cần nhắm tới của GD và mọi hoạt động.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. Nhìn vào Nhật bản, Hàn quốc, Trung quốc sẽ biết người ta bắt đầu từ đâu?.Nhìn sang châu âu, nước Mỹ sẽ biết tại sao sản sinh ra những người lỗi lạc, nhưng đồng thời vẫn có những người thấp kém? Hãy nhìn lại Vn đã và đang làm gì, kết quả ra sao dù rằng vô cùng chăm chỉ, coi giáo dục là quốc sách? Lý thuyết gia, nhiều khi với Vn lại là lý thuyết suông? Học cả đời, nhưng lại chửi học thêm? Khổ luyện thành tài ,thì lại phàn nàn chương trình nặng nhẹ…..????

 2. TRICH

  Sau 1975, từ thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình trở đi mới sinh ra lắm chuyện và nền GD bị chệch hướng, phạm nhiều sai lầm. Nguyên nhân do kém trí tuệ, lòng tham và sự độc quyền của lãnh đạo nhà nước là chủ yếu, của lãnh đạo Bộ GD là thứ yếu và của những người chịu trách nhiệm.

  HET TRICH

  Mụ hồng vệ binh cái Nguyễn thị Châu Sa ĐÃ ĐÓNG CỬA Quỹ Phan Châu Trinh đúng vào lúc ĐẤT NƯỚC cần khai phóng THOÁT trung THOÁT Tàu THÓAT Hán..G

  Thật bất hạnh cho Chí sĩ có cháu nội như tên Văn nô PHAN TỨ đời sống cá nhân ĐẠO ĐỨC chẳng ra gì như DƯ LUẬN Đà Nẵng nhận xét

  Còn cháu gái ngoại THÌ ÔM đàn và túi xách đầm Ba Lê sang TỬ CẤM THÀNH đi đêm với bác MAO XẾNH XÁNG

  *******************************************************************
  Phan Châu Trinh – Chết lần thứ hai của Nhà Ái Quốc Vĩ đại vào Năm 2019
  **********************************************************************

  http://universite-digitale1.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/HuyNhat.png
  Phan Châu Trinh (1872-1926)

  Năm 1926
  Cha ông Cha ông chúng con đã đến
  Từ khắp mọi miền Việt Nam
  Tất cả Cha ông chúng con ở đây
  Lắng nghe tin mới nhất về Chí sĩ Phan Châu Trinh
  Người vừa ra đi, Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Cha ông chúng con đã đến
  Năm 1926
  Từ khắp mọi nơi việt nam
  Cha ông chúng con đến đây
  Ngay về cả từ Đất Pháp và Hải ngoại
  Có cả người Pháp tiến bộ
  Với bao vòng tay đầy Hoa Trắng.

  https://www.youtube.com/watch?v=UGn5gbftiOk
  ***** Tham luận của GS Trần Gia Phụng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng tổ chức Lễ Giỗ Cụ Phan 27 tháng 3 năm 2011 tại Quận Cam, Cali HOA KỲ *****

  Xung quanh giường Người hay đứng trong bệnh viện
  Đó là giây phút Lời tạm biệt và quà tặng cuối cùng
  Cho Người yêu Nước Vĩ đại của Việt Nam Thế kỷ 20
  Cha ông chúng con sưởi ấm Tinh hoa -Thể phách Người bằng những nụ hôn
  Cha ông chúng con gối đầu Người trong quan tài Quốc táng
  Người vừa ra đi, Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Có rất nhiều Tình yêu và Kỷ niệm
  Quanh Người
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Có quá nhiều Nước mắt lẫn Nụ cười
  Thông qua Người là Bậc yêu Nước Vĩ đại
  Và tất cả phụ lão ấu đều rất buồn lòng
  Trên những con đường đầy nắng đến viếng thăm Người
  Người vừa ra đi, Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại

  https://www.youtube.com/watch?v=Ip8Badvj8es
  ******* Thầy Hoàng Bích Sơn bắt nhịp bài hát Hiệu Đoàn Ca Phan Châu Trinh. *****

  Năm 1926
  Từ khắp mọi nơi việt nam
  Cha ông chúng con đến đây
  Cha ông chúng con cầu nguyện, Cha ông chúng con cầu nguyện chung thành
  Với Người Việt yêu Nước Vĩ đại của Thế kỷ 20
  Gửi tới Đứa con Tinh hoa của Mẹ Việt Nam vào Thế kỷ 20
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Và tất cả phụ lão ấu đều rất buồn lòng
  Trên những con đường đầy nắng đến viếng thăm Người
  Người vừa ra đi, Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Và tất cả phụ nữ và nam giới
  Khấn nguyện những lời cầu nguyện buồn nhất
  Người vừa ra đi, Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Chậm rãi, mắt nhắm nghiền.
  Có rất nhiều Tình yêu và Kỷ niệm
  Quanh Người
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Có quá nhiều nước mắt và nụ cười
  Thông qua Người là Bậc yêu Nước Vĩ đại
  Điều đó không bao giờ, chưa bao giờ và chẳng bao giờ
  Người sẽ rời xa Cha ông chúng con
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại

  * * *

  Vào ngày 17 tháng 2 năm 2019 –
  Kỷ niệm 40 năm Chiến tranh Vệ Quốc yêu Nước Thần Thánh 1979
  Chống lại cuộc xâm lược của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc
  Chúng con, hàng triệu người Việt Nam Tự do rất buồn
  Từ khắp mọi nơi ở Việt Nam và trên Thế giới
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Ngay khi nghe tin mới nhất về Hội Văn hóa Phan Châu Trinh
  Hội Văn hóa này vừa bị ám sát bởi chính cháu ngoại của Người yêu Nước Vĩ đại
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Chúng con đang đến Diễn đàn trên Lục địa thứ Sáu, Internet
  Trên Facebook hoặc Instagram
  Để Tưởng niệm Hội Văn Hóa Phan Châu Trinh vừa bị khai tử
  Bởi Áp lực từ Tập Cận Bình từ Bắc Kinh
  Tránh khỏi thoát Hán thoát Trung
  Vào tháng 2 năm 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=UtIMntgsOOk
  ****** Bài ca Phan Châu Trinh – Hợp xướng *****

  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Từ khắp mọi nơi Việt Nam và Thế giới
  Với những Trái tim và Tấm lòng đầy Hoa Trắng.
  Đó là lời tạm biệt và quà tặng cuối cùng
  Cho Người Việt yêu Nước Vĩ đại của Thế kỷ 20
  Người vừa lại chết lần thứ hai vào năm nay 2019
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Ngay khi nghe tin mới nhất của Hội Văn hóa Phan Châu Trinh
  Hội Văn hóa này vừa bị ám sát bởi chính cháu ngoại của Người yêu Nước Vĩ đại
  Có rất nhiều Tình yêu và Kỷ niệm
  Năm 1926 xung quanh Người
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Có rất nhiều Tình yêu và Kỷ niệm
  Năm 2019 quanh Hội văn hóa Phan Châu Trinh
  Đứa con Tinh thần của Người yêu Nước Vĩ đại
  Hội Văn hóa này vừa bị ám sát bởi chính cháu ngoại của Người yêu Nước Vĩ đại
  Nguyễn Thị Bình được xếp hạng còn cao hơn cả Lê Chiêu Thống và Hoàng Văn Hoàn
  Có quá nhiều nước mắt và nỗi buồn
  Năm 2019 quanh Hội văn hóa Phan Châu Trinh
  Đứa con Tinh thần của Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Hội Văn hóa này vừa bị ám sát bởi chỉ một chữ ký của chính cháu ngoại của Người !
  Nguyễn Thị Bình được xếp hạng còn cao hơn cả Lê Chiêu Thống và Hoàng Văn Hoàn
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Chúng con đang đến Diễn đàn trên Lục địa thứ Sáu, Internet
  Trên Facebook hoặc Instagram
  Để Tưởng niệm Hội Văn Hóa Phan Châu Trinh vừa bị khai tử
  Bởi Áp lực từ Tập Cận Bình từ Bắc Kinh
  Tránh khỏi thoát Hán thoát Trung
  Vào tháng 2 năm 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=nV3CbxyPizw
  ****** Bài ca truyền thống trường THPT Phan Châu Trinh – TP Đông Hà – Quảng Trị ******

  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Từ khắp mọi nơi Việt Nam và Thế giới
  Với những Trái tim và Tấm lòng đầy Hoa Trắng.
  Đó là lời tạm biệt và quà tặng cuối cùng
  Để người Việt yêu nước vĩ đại của thế kỷ 20
  Anh ấy sẽ chết lần thứ hai vào năm 2019
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Ngay khi nghe tin mới nhất về Hội Văn hóa Phan Châu Trinh
  Hội Văn hóa này vừa bị ám sát bởi chính cháu ngoại của Người yêu Nước Vĩ đại

  https://www.youtube.com/watch?v=rRbyZ3eD-9M
  ***** Ennio Morricone – Le vent, le cri *****

  Vào tháng 2 năm 2019, Hội văn hóa Phan Châu Trinh
  Đứa con Tinh thần của Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Hội Văn hóa này vừa bị giết bởi chính cháu ngoại của Người !
  Nguyễn Thị Bình được xếp hạng còn cao hơn cả Lê Chiêu Thống và Hoàng Văn Hoàn
  Vào tháng 2 năm 2019
  Từ khắp mọi nơi Việt Nam và Thế giới
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Chúng con đang đến Diễn đàn trên Lục địa thứ Sáu, Internet
  Trên Facebook hoặc Instagram
  Để Tưởng niệm Hội Văn Hóa Phan Châu Trinh vừa bị khai tử
  Bởi Áp lực từ Tập Cận Bình từ Bắc Kinh
  Tránh khỏi thoát Hán thoát Trung
  Vào tháng 2 năm 2019

  Chúng con cầu nguyện, Chúng con cầu nguyện chung thành
  Với Người Việt yêu Nước Vĩ đại của Thế kỷ 20
  Gửi tới Đứa con Tinh hoa của Mẹ Việt Nam vào Thế kỷ 20
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại

  Hôm nay Người lại bị giết chết lần thứ hai vào năm 2019
  Phan Châu Trinh – Nhà Ái Quốc
  Vào tháng 2 năm 2019
  Từ khắp mọi nơi Việt Nam và Thế giới
  Với những Trái tim và Tấm lòng đầy Hoa Trắng.
  Đó là lời tạm biệt và quà tặng cuối cùng
  Cho Người Việt yêu Nước Vĩ đại của Thế kỷ 20
  Người vừa lại chết lần thứ hai vào năm nay 2019
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc

  https://www.youtube.com/watch?v=U4i5G6ppdB0
  ***** Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Lễ Giỗ Cụ Phan Châu Trinh 2011. Luật sư Nguyễn Tâm ******

  Ngay khi nghe tin mới nhất của Hội Văn hóa Phan Châu Trinh
  Hội Văn hóa này vừa bị ám sát bởi chính cháu ngoại của Người yêu Nước Vĩ đại
  Vào tháng 2 năm 2019, Hội văn hóa Phan Châu Trinh
  Đứa con Tinh thần của Nhà Ái Quốc Vĩ đại
  Hội Văn hóa này vừa bị ám sát bởi chính cháu ngoại của Người yêu Nước Vĩ đại
  Nguyễn Thị Bình được xếp hạng còn cao hơn cả Lê Chiêu Thống và Hoàng Văn Hoàn
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Ngay khi nghe tin mới nhất về Hội Văn hóa Phan Châu Trinh
  Hội Văn hóa này vừa bị giết bởi chính cháu ngoại của Người !
  Nguyễn Thị Bình được xếp hạng còn cao hơn cả Lê Chiêu Thống và Hoàng Văn Hoàn
  Vào tháng 2 năm 2019
  Và tất cả chúng ta đều có kỷ niệm
  Về những lời cầu nguyện buồn nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=E7vmWCgB5uQ
  ***** Frederic Chopin – Waltz Rain *****

  Lần đầu tiên, Người yêu Nước Vĩ đại từ trần vào năm 1926
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Chậm rãi, mắt nhắm nghiền tưởng niệm
  Có rất nhiều Tình yêu và Kỷ niệm
  Quanh Người
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Có quá nhiều nước mắt và nụ cười
  Thông qua Người là Bậc yêu Nước Vĩ đại
  Điều đó không bao giờ, chưa bao giờ và chẳng bao giờ
  Người sẽ rời khỏi Chúng con
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại

  https://www.youtube.com/watch?v=PUmQuB46N_o
  ***** Cụ PHAN CHÂU TRINH, Nhà Tư Tưởng Lớn của Việt Nam *****

  Ôi đây là lần thứ hai, Người vừa bị ám sát chết tháng này năm này
  Gần Trăm năm sau Nhà Ái Quốc Vĩ đại vào năm 2019
  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Ngay khi nghe tin mới nhất của Hội Văn hóa Phan Châu Trinh
  Hội Văn hóa này vừa bị giết bởi chính cháu ngoại của Người !
  Nguyễn Thị Bình được xếp hạng còn cao hơn cả Lê Chiêu Thống và Hoàng Văn Hoàn
  Phan Châu Trinh yêu Nước Vĩ đại vừa bị giết vào tháng 2 năm 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=Bejhx1fWWaI
  ****** Viếng Thăm lăng mộ Phan Châu Trinh nghỉa trang Hội Tương Tế Gò Công ở SàiGòn ******

  Chúng con, hàng triệu Người Việt Tự do rất buồn và sốc
  Chậm rãi, mắt nhắm nghiền tưởng niệm
  Có rất nhiều Tình yêu và Kỷ niệm
  Quanh Người
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại
  Có quá nhiều nước mắt và nụ cười
  Thông qua Người là Bậc yêu Nước Vĩ đại
  Điều đó không bao giờ, chưa bao giờ và chẳng bao giờ
  Người sẽ không bao giờ xa rời Chúng con
  Phan Châu Trinh – Người yêu Nước Vĩ đại

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT – MILIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE

  ************************************************************************

  Phan Châu Trinh – The Great Patriot’s second Death in 2019

  ************************************************************************

  https://www.youtube.com/watch?v=OpTC44EJxNo
  ****** Phát biểu của GS Trần Gia Phụng – Lễ Giỗ cụ Phan Châu Trinh *******

  In 1926
  We came
  From everywhere Vietnam
  We all here
  As soon as We heard Phan Châu Trinh’s lastest news
  He’s gonna die, the Great Patriot
  We came
  In 1926
  From everywhere Vietnam
  We came here
  Even from France and the oversea
  There is even progressive French
  With arms full of the White Flowers
  Around the bed or in the hospital
  It’s a little bit their last Adieu and presents
  To Vietnam’s great Patriot of the 20th Century
  We warm him with kisses
  We put him pillows up
  He’s gonna die
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  https://www.youtube.com/watch?v=QFlcs8vwLK4
  ***** Ask The Mountains – Vangelis *****

  There is so much love, memories
  Around You
  You, Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  There is so much tears and smiles
  Through You, You the Great Patriot
  And all women and men were so hot
  On paths full of sun
  He’s gonna die
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  https://www.youtube.com/watch?v=7aR_Hi2-JNU
  ******* Lễ Giỗ Do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng Tổ Chức. Tại Thành Phố Anaheim Nam California, Vào Trưa Chúa Nhật 2/4/2017 *****

  In 1926
  From everywhere Vietnam
  We came here
  We pray, we pray being faithfull
  To Vietnam’s great Patriot of the 20th Century
  To our beloved Mother Vietnam’s best Son of the 20th Century
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  And all women and men were so hot
  On paths full of sun
  He’s gonna die
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  And all women and men had memories
  About the saddest prayers of the evenings
  He’s gonna die, the Great Patriot
  Slowly, eyes closed
  There is so much love, memories
  Around You
  You, Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  There is so much tears and smiles
  Through You, You the Great Patriot
  That never, ever, ever
  You will leave us
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  * * *

  In February 17th 2019 –
  The 40th Anniversary of the Sacred Patriotic War 1979
  Against the invasion of the eternal enemy from the North

  We, millions of Free Vietnamese are so sad
  From everywhere Vietnam and in the World
  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  As soon as We heard Phan Châu Trinh Cultural Association’s lastest news
  She’s just been assassinated, the Great Patriot’s Spirit Daughter and Son

  https://www.youtube.com/watch?v=m9WeQrzO-cs
  **** Hành khúc Phan Châu Trinh & Học sinh hành khúc *****

  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  We are coming and joining on the Sixth Continent, Internet
  On Facebook or Instagram
  In February 2019
  From everywhere Vietnam and the World
  With hearts full of the White Flowers
  It’s a little bit their last Adieu and presents
  To Vietnam’s great Patriot of the 20th Century
  He’s gonna die the second Time in 2019
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  As soon as We heard Phan Châu Trinh Cultural Association’s lastest news
  She’s just been assassinated, the Great Patriot’s Spirit Daughter and Son

  https://www.youtube.com/watch?v=r5ogjxbwRBA
  ***** Hội Cựu Học Sinh Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng Tổ Chức Lễ Giỗ Chí Sỹ Phan Châu Trinh Tại Little Saigon 2017 *******

  There is so much love, memories
  In 1926 around You
  You, Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  There is so much love, memories
  In 2019 around the Phan Châu Trinh Cultural Association
  The Great Patriot’s Spirit Daughter and Son
  She’s just been assassinated by even Your grand daughter herself !
  Nguyễn Thị Bình is ranked even higher than Lê Chiêu Thống and Hoàng Văn Hoan

  https://www.youtube.com/watch?v=WYeDsa4Tw0c
  **** Vangelis – Conquest of paradise *******

  There is so much tears and sorrows
  In 2019 around the Phan Châu Trinh Cultural Association
  The Great Patriot’s Spirit Daughter and Son
  She’s just been killed by only a signature of Your grand daughter herself !
  Nguyễn Thị Bình is ranked even higher than Lê Chiêu Thống and Hoàng Văn Hoan

  https://www.youtube.com/watch?v=IJydPegbObk
  ****** Phan Châu Trinh và con đường cứu nước ********

  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  We are coming and joining on the Sixth Continent, Internet
  On Facebook or Instagram
  In February 2019
  From everywhere Vietnam and the World
  With hearts full of the White Flowers
  It’s a little bit their last Adieu and presents
  To Vietnam’s great Patriot of the 20th Century
  He’s gonna die the second Time in 2019
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  As soon as We heard Phan Châu Trinh Cultural Association’s lastest news
  She’s just been assassinated, the Great Patriot’s Spirit Daughter and Son

  https://www.youtube.com/watch?v=1xR5eE4F638

  ***** Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Lễ Giỗ Cụ Phan Châu Trinh 2011. Nhạc Sĩ Nhật Ngân trình bày tác phẩm của Cố Giáo Sư Trấn Đình Quân ******

  In February 2019, the Phan Châu Trinh Cultural Association
  The Great Patriot’s Spirit Daughter and Son
  This Association has just been killed by even Your grand daughter herself !
  Nguyễn Thị Bình is ranked even higher than Lê Chiêu Thống and Hoàng Văn Hoan

  In February 2019
  From everywhere Vietnam and the World
  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  We are coming and joining on the Sixth Continent, Internet
  On Facebook or Instagram

  https://www.youtube.com/watch?v=O0Umq_ajh7I
  ***** André Rieu – Once Upon A Time In The West *******

  We pray, we pray being faithfull
  To Vietnam’s great Patriot of the 20th Century
  To our beloved Mother Vietnam’s best Son of the 20th Century
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  He’s gonna die the second Time in 2019
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  In February 2019
  From everywhere Vietnam and the World
  With hearts full of the White Flowers
  It’s a little bit their last Adieu and presents
  To Vietnam’s great Patriot of the 20th Century
  He’s gonna die the second Time in 2019
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  https://www.youtube.com/watch?v=WdIO-urS7uk
  ****** PHAN CHÂU TRINH, ĐÀ NẴNG ******

  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  As soon as We heard Phan Châu Trinh Cultural Association’s lastest news
  She’s just been assassinated, the Great Patriot’s Spirit Daughter and Son
  In February 2019, the Phan Châu Trinh Cultural Association
  The Great Patriot’s Spirit Daughter and Son
  This Association has just been killed by even Your grand daughter herself !
  Nguyễn Thị Bình is ranked even higher than Lê Chiêu Thống and Hoàng Văn Hoan

  https://www.youtube.com/watch?v=YJM7x_rYjVE
  Phan Châu Trinh – Mái Trường Ta Yêu

  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  As soon as We heard Phan Châu Trinh Cultural Association’s lastest news
  She’s just been assassinated, the Great Patriot’s Spirit Daughter and Son
  In February 2019
  And we all have memories
  About the saddest prayers of the evenings
  The first Time, He’s gonna die, the Great Patriot in 1926
  Slowly, eyes closed
  There is so much love, memories
  Around You
  You, Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  There is so much tears and smiles
  Through You, You the Great Patriot
  That never, ever, ever
  You will leave us
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  https://www.youtube.com/watch?v=dfdPK5sHAI0
  Di tích mộ Cụ Phan Châu Trinh

  The second Time, He’s gonna die, the Great Patriot in 2019
  We, millions of Free Vietnamese are so sad and shocked
  As soon as We heard Phan Châu Trinh Cultural Association’s lastest news
  She’s just been assassinated, the Great Patriot’s Spirit Daughter and Son
  Killed in February 2019
  Slowly, eyes closed
  There is so much love, memories
  Around You
  You, Phan Châu Trinh – the Great Patriot
  There is so much tears and smiles
  Through You, You the Great Patriot
  That never, ever, ever
  You will leave us
  Phan Châu Trinh – the Great Patriot

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT – MILIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE

  Nguyễn Hữu Viện

  – Sáng lập viên Đại học Số hóa Trực tuyến Bézier và Thư Viện Số Phan Châu Trinh

  1 – http://universite-numerique-bezier-bernard.com/

  CƠ SỞ PHI VẬT CHẤT có thể phát tán hàng ngàn giáo trình hàng trăm khóa học học trình theo MOODLE ấn bản cuối theo dõi học viên, kiểm tra có mặt làm bài tập chấm điểm và kể cả cấp bằng

  2 – http://universite-digitale1.com/

  DIỄN ĐÀN trao đổi chính thức về Chiến lược đào tạo giữa BAN ĐIỀU HÀNH + SINH VIÊN góp ý kiến để phù hợp hơn

  3 – https://la-bibliotheque-nguyen-huu-san.org

  Thư viện số có thể chứa đến 4.000.000 sách giáo khoa + sách giải bài tập …

  TRANG CÁ NHÂN http://hanoiparis.com

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2262174487443782&id=100009537584101

  Tôi đã bị FaceBook cấm chỉ mới dùng có 2 THÁNG khi đăng Tuyển Tập ANH HÙNG Lý Tống từ trần nơi CALI thì chúng phá bỏ NGAY LẬP TỨC nhưng mình LÀ GÌ ngay cả TT TRUMP chúng còn BỊP MIỆNG !!!

 3. Trong công tác xây dựng đảng, cụ Cống chưa bị lú. Nhưng hình như cụ đã có đôi chút lẫn rồi.

  Ôi, thời gian !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây