Có ai chơi Facebook không?

    Lưu Trọng Văn 16-10-2021 Đó là câu hỏi của bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh hỏi lãnh đạo tỉnh mình trong một cuộc họp. Lần đầu tiên một uỷ viên Trung ương, một Bí thư tỉnh uỷ công khai hỏi cán bộ của mình như thế. Và cũng lần đầu tiên một … Continue reading Có ai chơi Facebook không?