Giáo sư ĐH Harvard nói: Đảng Cộng Hòa thà giết nền dân chủ hơn là bỏ rơi Trump

    Salon Tác giả: Dean Obeidallah Bùi K. Nguyên, chuyển ngữ 13-10-2021 Đồng tác giả sách “Nền dân chủ chết như thế nào” nói rằng, đảng Cộng hòa sẵn sàng để nắm chính quyền, nhưng có thể họ sẽ không giữ được nó Sự việc đó có thể xảy ra. Việc “đó” có thể thấy rõ … Continue reading Giáo sư ĐH Harvard nói: Đảng Cộng Hòa thà giết nền dân chủ hơn là bỏ rơi Trump