Con của Bí thư Thành ủy lên đường du học trong đại dịch Covid-19

    Mai Hoa Kiếm 13-8-2021 Nhà nước Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tuyên truyền, bài xích “tư bản giãy chết”. Hệ thống tuyên giáo khổng lồ của đảng ngày đêm định hướng kiểu, “nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam”. Thế nhưng quan chức cao cấp của Đảng nói … Continue reading Con của Bí thư Thành ủy lên đường du học trong đại dịch Covid-19