Chuyển đơn kiến nghị của các Luật sư về vụ án Hồ Duy Hải đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

    Trần Hồng Phong 13-8-2021 Cách nay khoảng 2 tuần, Ls. Lê Văn Hoà cùng khoảng 40 Luật sư khác đã gửi Đơn kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải đến Liên đoàn Luật sư VN, nội dung đề nghị kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét lại vụ án này. Liên quan, mới đây … Continue reading Chuyển đơn kiến nghị của các Luật sư về vụ án Hồ Duy Hải đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc