Về chủ nghĩa xã hội của TBT Nguyễn Phú Trọng: “Biết rồi, Khổ lắm, Nói mãi!”

 •  
 •  
 •  
 •  

Lê Bá Vận

11-6-2021

Ngày 16/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Tất cả các báo Đảng trong nước đều đăng lên trang nhất bài viết này, ký tên dưới bài: “Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Học hàm, học vị, chức tước cao ngất được tác giả trưng khoe, phô tính uyên bác, lời vàng ý ngọc. Tiếng latin Magister Dixit có nghĩa là ông thầy nói thế (the teacher has said it), cấm bàn cãi.

Báo Công an Nhân dân ca tụng: “Bài viết đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Báo này còn dẫn lời GSTS Phạm Quang Minh, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, rằng: “Bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện. Tính định hướng cao và giá trị thực tiễn sâu sắc

Dẫn lời giáo sư, tiến sĩ trong nước chưa đủ, báo Quân đội Nhân dân còn dẫn lời chuyên viên Nga Grigory Trofimchuk, nói: “Tôi đánh giá cao tính nền tảng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… chính tính chất XHCN của nền kinh tế nhà nước sẽ cho phép giải quyết mọi vấn đề hiện nay”.

***

I) Tóm tắt nội Dung: Toàn văn bài viết dài khoảng 500 dòng, tuần tự nêu lên những ý, phân tích và lý luận sau:

1- Khái niệm về CNXH, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu làm dao động CNXH (36 dòng).

2- Chủ nghĩa tư bản đạt được nhiều thành tựu, nhưng có nhiều khuyết tật (64 dòng)

3- Lý do chọn CNXH: Khát vọng của nhân dân, sự lựa chọn đúng đắn của Bác, Đảng (45 dòng).

4- Nhận thức cải thiện: Phấn đấu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân làm chủ, Đảng tiếp tục lãnh đạo. Thực hiện công nghiệp, văn hóa, con người, quốc phòng, an ninh trật tự, đối ngoại, hội nhập, đoàn kết dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền [toàn trị] (50 dòng).

5- Phân tích: Đổi mới, CNXH kinh tế thị trường là bước đột phá xuất phát từ thực tiễn (43 dòng).

6- Nền tảng: Văn hóa, con người, thực hiện nhân dân làm chủ. Phát huy dân chủ: Nhà nước pháp quyền XHCN của, do, vì dân. Đại đoàn kết. Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM. Xây dựng chỉnh đốn Đảng. ĐCSVN đội tiên phong của… luôn tự đổi mới (75 dòng).

7- Những thành tựu đạt được: Đất nước ta chưa bao giờ có được… như ngày nay (104 dòng).

8- Những khuyết điểm, hạn chế, các thế lực thù địch (16 dòng).

9- Tích cực, tiêu cực đan xen, đấu tranh gian khổ cần tầm nhìn mới: hội nhập, tăng cường, đẩy lùi, đẩy mạnh, phát huy, làm tốt, nâng cao toàn diện, đồng bộ… dân nhiệt tình, kiên định Mác-Lê, học tập Bác, xây dựng Đảng. Chọn lọc các thành tựu mới về tư tưởng và khoa học (60 dòng).

II) Lời Bàn: Có bốn lời bàn về bài viết này của Tổng Bí thư.

1) Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Đọc xong bài viết, cảm tưởng đầu tiên là tác giả viết dài dòng văn tự, tràng giang đại hải mà toàn lặp lại những điều đã nói, những điều mà ai cũng biết. Càng viết, tác giả càng rối, đạo văn trong các văn kiện Đại hội Đảng, nhai lại những luận điệu cũ rích vòng vo, những sáo ngữ vô hồn trên truyền thông từ hàng chục năm:

1.1 “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta”. “Kiên trì lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam…”

1.2 “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

1.3 “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam”.

Cứ thế, nhắc đi nói lại, kéo dài. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” Đó là câu gắt gỏng bực mình của cụ Hồng. Cụ cứ ho sù sụ, thích phô trương đau yếu, bệnh hoạn, được Vũ Trọng Phụng mô tả trong cuốn tiểu thuyết “Số Đỏ”.

Về kinh tế, tác giả không phải kinh tế gia, phân tích lòng vòng, nói như vẹt, hình ảnh Xuân tóc đỏ trong Số Đỏ được thuê thổi kèn, rao quảng cáo cao đơn hoàn tán, di tinh mộng tinh… Phải chăng tài trí giới lãnh đạo nhà ta chỉ có thế? Trong nước ngày nào các ông cũng rao giảng chủ nghĩa xã hội, ở nước ngoài quanh năm chẳng nghe ai nói đến chủ nghĩa tư bản.

2) Phúc thống phục nhân sâm tắc tử

2.1 “Xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… do Đảng Cộng sản lãnh đạo”.

2.2 “Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo”.

Tương tự câu “Đau bụng uống nhân sâm… chết chắc” được lưu truyền ngàn đời nay. “Chết chắc” là các câu “do Đảng Cộng sản lãnh đạo”, “Mác-Lênin, tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo”, phủ định tất cả những điều tốt đẹp khác.

3) Nói người… thử sờ lên gáy

Dân gian có câu: “Nói người phải nghĩ đến ta/ thử sờ lên gáy xem xa hay gần”.

3.1 “Ở các nước tư bản người dân bị bóc lột, khoảng cách giàu nghèo gia tăng…”. Thế ở ta không có khoảng cách giàu nghèo, không có doanh nghiệp của các nước tư bản vào đầu tư, được đảng và nhà tạo điều kiện để bóc lột công nhân mình à?

Ngược lại, các chương trình phúc lợi xã hội, giúp dân nghèo ở các nước “tư bản bóc lột” có những thứ cần thiết như chi phí ăn, ở, y tế… thì ta không có (1). Người già không có tiền già hay lương hưu, nếu không làm ở các cơ quan nhà nước, trẻ em không được đi học miễn phí, trẻ em nghèo phải nghỉ học, phụ cha mẹ kiếm sống.

3.2 Ông Trọng viết: “Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”. Thưa ông Tổng Bí thư, dường như ông đang sống trong mơ, không biết dân ông hiện chịu hàng trăm thứ thuế, phí, bị buộc đóng góp quá nhiều cho chi phí y tế, giáo dục, thu phí cao vút nhưng thiên nhiên bị hủy hoại, môi trường nhiễm độc nặng toàn quốc (còn ông thì bô bô rằng “chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai…”).

Chưa kể công nhân trong các nhà máy sản xuất ở Việt Nam, dù bị vắt kiệt sức mà lương thì không đủ sống, lao động nước ngoài cơ cực, bán thân nuôi miệng, nông dân thì bị cướp đất, không còn đất làm ruộng, ngư dân thì bị “tàu lạ” rượt đuổi tới bờ… trong khi ông Trọng nói như người bị mộng du.

3.3 “Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Thế ư?! Ông khoe mãi ngụ ý điều này là đặc trưng độc quyền của nhà nước CNXH.

Có lẽ ông không biết rằng, năm 1863, trong bài diễn văn nổi tiếng dài chưa tới 300 từ được gọi là “The Gettysburg Address”, tưởng nhớ các liệt sĩ, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đã nói câu “Nhiệm vụ để cho một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không biến mất khỏi mặt đất này”.

Nay thì các chính trị gia thường phát biểu: “Người dân Mỹ muốn, dân Mỹ có quyền…”

3.4 “Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, các thế lực xấu, thù địch lại luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình nhằm xóa bỏ CNXH ở Việt Nam”.

Nước ta không có đảng đối lập, được tôn trọng, may thay chỉ có “thế lực thù địch”! Đảng phải tri ân các đóng góp to lớn của “thế lực thù địch”. Không có các thế lực thù địch cảnh báo thì tình trạng tham nhũng, lãng phí, đầu mối mọi vấn nạn, sẽ lan tỏa kinh khủng, dẫn đến đổ nát. Cỗ xe nhà nước toàn trị cần lắp bộ thắng.

4) Danh bất chính, ngôn bất thuận

4.1 Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta”. Câu này mâu thuẫn với tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin tự cho hết sức hoàn chỉnh và chặt chẽ, logic, không thể nói khơi khơi, kết luận bừa.

4.2 “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Ấy chết, bác Hồ chớ xúi dại ông nói bậy! Nước nào lớn bé hiện nay trên thế giới mà chẳng độc lập? Cả trăm nước trên thế giới độc lập, mà có bao nhiêu nước chọn CNXH như cái đảng của ông? Các ông chọn CNXH cho Việt Nam là chọn mất nước, diệt nòi bởi “bạn vàng”, là các đồng chí Tàu Cộng của các ông.

4.3 Về bầu cử định hướng chủ nghĩa xã hội. Sáng ngày 8/5/2021, ở đơn vị số 1 của TP Hà Nội, tiếp xúc cử tri khi vận động bầu cử, ông Trọng tâm sự: “Bây giờ đã 77 tuổi, đại hội vừa rồi tôi đã xin thôi, từ đại hội trước đã xin thôi, hôm họp báo bế mạc Đại hội XIII tôi nói công khai rồi, là tôi tuổi cao, sức khỏe có hạn nhưng Trung ương quyết, đại hội bầu, là đảng viên tôi phải chấp hành”.

Ông còn nói rằng: “Lần này được giới thiệu ứng cử, nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội thì rất vinh dự, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình”.

Ba tháng trước dù than tuổi già, đau yếu, ông vẫn cố nhận chức Tổng Bí thư Đảng vì không tìm được người thay thế (phải là “người miền Bắc, biết lý luận” như ông). Nay ĐBQH địa vị kém quan trọng, ông luôn miệng xin thôi là đúng, bởi già yếu, bệnh tật như ông, ôm nhiều chức mà có sức đâu để làm?

Ông nói: “Nếu được trúng cử thì…” có nghĩa là ông có thể không trúng cử. Biết thế, tại sao ông quy hoạch các tân chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội nhận nhiệm vụ trước, xem như cá đã vào rọ của quốc hội sắp bầu, rồi lý giải lung tung, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận.

Ôi! Chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường ắt phải có “Bầu cử Quốc hội định hướng chủ nghĩa xã hội”. Đó là chính sách, là điều kiện quyết định sự sống còn của chế độ.

***

Nhà Thần học người Brazil, Leonardo Boff kể lại, ông hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng tôn giáo nào tốt nhất. Ngài Lạt Ma trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Cũng vậy, xin hỏi, đối với người dân Việt Nam, hiện tại chế độ nào tốt nhất? Chế độ ưu việt, tất yếu lịch sử? Có lẽ không bàn cãi làm gì.

Nếu dân làm chủ, thì người dân được bỏ phiếu chọn lãnh đạo phục vụ dân. Còn chế độ “ưu việt” mà dân bỏ phiếu hết lần này tới lần khác, vẫn không tìm được những người lãnh đạo phục vụ cho dân, đối với họ, đó không phải là chế độ tốt nhất.

“Vẻ đẹp nằm trong mắt người xem”, ông Trọng à… (2).

_______

Chú Thích:

(1) Chương trình phúc lợi xã hội ở Mỹ (Social security programs) là các chương trình của chính phủ, được thiết kế để bảo vệ công dân Mỹ khỏi những rủi ro kinh tế và bất an trong cuộc sống, như bảo vệ người tàn tật, người già, trẻ em, vợ chồng sống sót sau khi người phối ngẫu qua đời, những người bị thương trong công việc…

Thí dụ, một người già ở California từ 65 tuổi trở lên, nếu không có lợi tức hoặc lợi tức thấp có thể được chính phủ gởi séc hoặc chuyển ngân thẳng vào trương mục từ 1000 – 2000 đô mỗi tháng, mà không cần biết con cái có thể là triệu phú, tỷ phú. Nhiều người gốc Việt ở Mỹ chi tiêu dè sẻn, để dành tiền gửi về giúp đỡ người thân nơi quê nhà.

Chưa kể, họ còn được tự do ăn nói, phát biểu. Ở nước người, chính phủ thật sự của dân, vì dân, nên họ lo chiều dân, còn nhà nước ta thì bất cần dân, nhờ quái chiêu “Bầu cử định hướng chủ nghĩa xã hội” và chiêu đãi hào phóng những cái bánh vẽ thật to.

(2) “Beauty is in the eye of the beholder”.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. “3- Lý do chọn CNXH: Khát vọng của nhân dân, sự lựa chọn đúng đắn của Bác, Đảng (45 dòng).”

  Dân bị oan, dân có chọn cái của nợ này đâu, là bọn côn đồ, lũ du thủ du thực nó chọn, nó bấu víu và nó dùng súng đạn ép dân phải theo.

 2. “Cũng vậy, xin hỏi, đối với người dân Việt Nam, hiện tại chế độ nào tốt nhất? Chế độ ưu việt, tất yếu lịch sử? Có lẽ không bàn cãi làm gì”

  Rất đúng . Chính vì vậy mà “Ta” đã không quản hy sinh để đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào . Chế độ tồn tại với dân tộc có nghĩa đây là chế độ tốt, ít nhất tốt hơn chế độ đã bị lật đổ .

  Thus, bác Tổng đúng . Nội cái chiến thắng huy hoàng giải phóng miền Nam khỏi chế độ tư bửn đã chứng minh “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta” là đúng .

  “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc”

  Đúng là vẫn còn 1 số vướng mắc ở đây, nhưng nếu quyết tâm thì vấn đề độc lập cho dân tộc cũng sẽ được “giải quyết” 1 cách rất “triệt để”.

  “những luận điệu cũ rích vòng vo, những sáo ngữ vô hồn trên truyền thông từ hàng chục năm”

  Trích lại Chu Mộng Long, “Con người mới xã hội chủ nghĩa có gì là xấu? Xấu thì sao cả thời đại đó ai cũng hăng say và nhiệt huyết”

  Lại trích Chu Mộng Long “Tôi không phủ nhận chủ nghĩa Marx như những người cực đoan, thiếu hiểu biết, nhưng dùng chủ nghĩa Marx để sổ toẹt các nền học thuật nhân văn khác đã là một lối học phiệt. Học phiệt thì muôn đời không có tính người”

  Có những con người mới xã hội chủ nghĩa với tinh thần tiến công cách mạng như CML mà các bác nghi ngờ vào chủ nghĩa xã hội thì … hết biết!

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây