Chuyện thắng – thua sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

    Đỗ Kim Thêm 22-4-2021 Hàng năm, cứ mỗi lần đến ngày kỷ niệm 30 tháng 4, các phe tham chiến có dịp nhận định lại ý nghĩa chiến thắng. Dù hoà bình tái lập sau 46 năm, những cuộc tranh luận thắng, thua không có hồi kết cuộc. Các quan điểm khác nhau này có … Continue reading Chuyện thắng – thua sau ngày 30 tháng 4 năm 1975