Trung Quốc dùng vaccine để cải thiện hình ảnh?

    Tagesschau Tác giả: Ruth Kirchner Võ Thu Phương, chuyển ngữ 10-3-2021 Trung Quốc cung cấp vaccine Covid-19 trên toàn thế giới, chủ yếu cho các nước đang phát triển và các nước mới nổi lên. Sẵn sàng vaccine để chuyển giao, không phải là không có động cơ thầm kín. Các hình ảnh gần như … Continue reading Trung Quốc dùng vaccine để cải thiện hình ảnh?