Ủy hội sông Mekong: Nước sông Mekong giảm do Trung Quốc duy trì công suất mạng lưới phát điện

    Nghiên cứu Việt – Mỹ 13-2-2021 Ngày 6 tháng 1 năm 2021, Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission – MRC) ra thông báo mực nước sông Mekong giảm mạnh do Trung Quốc giữ nước để bảo trì mạng lưới điện. MRC là một cơ quan liên chính phủ giữa các nước Campuchia, CHDCND Lào, … Continue reading Ủy hội sông Mekong: Nước sông Mekong giảm do Trung Quốc duy trì công suất mạng lưới phát điện