Người Mỹ Cộng hòa đang rời xa Trump, người Việt thì chưa

    Jackhammer Nguyễn 13-2-2021 Một bài viết trên báo Politico hôm 12/2/2021, về bà Nikki R. Haley, là người từng làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp quốc, nói rằng, cựu tổng thống Trump đã rơi đài một cách thảm hại và mọi người không nên nghe theo ông ta nữa. Bà nói: “Chúng tôi phải … Continue reading Người Mỹ Cộng hòa đang rời xa Trump, người Việt thì chưa