Việt Nam có xây dựng nhà nước pháp quyền?

    Nguyễn Hoàng Trường 12-2-2021 Trên trang “Tiếng Dân” ngày 6/2/2021, có đăng bài viết của LS Ngô Ngọc Trai, nhan đề “Thượng tôn pháp luật” hay “Chính trị là thống soái”. Cuối bài, tác giả kết luận: “Việt Nam đang trên lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội thượng tôn pháp … Continue reading Việt Nam có xây dựng nhà nước pháp quyền?