“Thượng tôn pháp luật” hay “Chính trị là thống soái”?

    Ngô Ngọc Trai 6-2-2021 Việt Nam đang xác minh thông tin về một bãi phóng tên lửa đất đối không do Trung Quốc xây dựng sát biên giới, nếu hình ảnh từ vệ tinh được chia sẻ trên mạng là đúng thì đó là một hành động quân sự đe dọa chủ quyền của Việt … Continue reading “Thượng tôn pháp luật” hay “Chính trị là thống soái”?