Nhân vật của năm, của đại hội XIII: Phạm Minh Chính

    Huy Đức 1-2-2021 Ông Phạm Minh Chính – được Đại hội bầu để ứng cử vào vị trí Thủ tướng – rõ ràng là nhân vật của năm, hay đúng hơn, là nhân vật của Đại hội XIII. Có lẽ, với vai trò chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, không chỉ ông mà cả … Continue reading Nhân vật của năm, của đại hội XIII: Phạm Minh Chính