Quân sự lệnh từ Tham Mưu trưởng Liên Quân Hoa Kỳ

Nhã Duy, chuyển ngữ

13-1-2021

Hàng trên, từ trái qua, các tướng: Milley, Hyten, McConville, Berger. Hàng dưới: Các tướng Gilday, Brown, Raymond, Hokanson

Người dân Hoa Kỳ đã tín nhiệm quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ mình và hiến pháp trong gần 250 năm qua. Như chúng ta đã làm trong suốt chiều dài lịch sử, quân đội Hoa Kỳ sẽ phục tùng những mệnh lệnh hợp pháp từ cấp lãnh đạo dân sự, ủng hộ chính quyền dân sự trong việc bảo vệ sinh mạng và tài sản, bảo đảm an toàn công cộng theo khuôn khổ luật pháp, luôn trọn vẹn cam kết che chở và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ trước kẻ thù ngoại bang và nội địa.

Cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 vừa qua là một cuộc tấn công trực tiếp vào Quốc Hội, vào điện Capitol và vào tiến trình hiến định. Chúng tôi thương tiếc vụ tử nạn của hai viên chức cảnh sát và những người liên quan đến sự việc chưa từng xảy ra này.

Chúng ta đã chứng kiến những hành động vô pháp luật bên trong tòa Quốc Hội. Quyền tự do ngôn luận và tụ họp không cho phép bất cứ ai được quyền bạo động, nổi loạn hay phản loạn.

Là quân nhân, chúng ta phải thể hiện những giá trị và lý tưởng của quốc gia. Chúng ta ủng hộ và bảo vệ hiến pháp. Bất cứ hành động phá vỡ tiến trình hiến định nào không chỉ là chống lại những truyền thống, giá trị và tuyên hứa mà còn là chống lại pháp luật.

Ngày 20/1/2021, tổng thống tân cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức và trở thành vị Tổng Tư Lệnh thứ 46 của chúng ta, chiếu theo hiến pháp đã được các tiểu bang và tòa án chứng thực, cũng như đã được Quốc Hội chuẩn thuận.

Nay gởi đến các chiến hữu đồn trú tại ngoại quốc và trong nước đang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, hãy sẵn sàng, không xao nhãng và tập trung vào nhiệm vụ. Chúng tôi trân trọng sự phục vụ không ngưng nghỉ của các chiến hữu trong việc bảo vệ người dân Mỹ.

Ký tên

– Mark A. Milley, Đại tướng Lục Quân, Tham Mưu Trưởng Liên Quân,

– John E. Hyten, Đại Tướng Không Quân, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân,

– James C. McConville, Đại Tướng Lục Quân, Tham Mưu Trưởng Lục Quân

– David H. Berger, Đại Tướng TQLC, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến,

– Michael M. Gilday, Đô Đốc Hải Quân, Tham Mưu Trưởng Hải Quân,

– Charles Q. Brown, Jr, Đại Tướng Không Quân, Tham Mưu Trưởng Không Quân

– John W. Raymond, Đại Tướng Không Quân, Chỉ Huy Trưởng Hành Quân Không Gian

– Daniel R. Hokanson, Đại Tướng Lục Quân, Tham Mưu Trưởng Vệ Binh Quốc Gia.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Quân sự lệnh từ Bộ Tư Lệnh Liên Quân Hoa Kỳ là một lời cam kết bảo vệ nền dân chủ nước Mỹ của lực lượng vũ trang quân đội Hoa Kỳ và cũng là lời nhắn nhủ với Trump rằng Biden là vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Điều này cũng có nghĩa những mệnh lệnh của Trump về việc tấn công các nước thù địch cũng sẽ không được tự động coi là tuyệt đối.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây