Tình đồng chí của những người CS lạt như nước ốc, bạc như vôi

91   Trần Mai Trung 8-1-2021 Đúng một năm trước, lúc 3 giờ sáng ngày 9-1-2020, khoảng 3.000 công an, cảnh sát cơ động, tấn công vào nhà đảng viên Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm. Cụ Kình 84 tuổi bị công an giết chết ngay hôm đó. Theo thông báo của Bộ Công an, có … Continue reading Tình đồng chí của những người CS lạt như nước ốc, bạc như vôi