Ý đồ ban đầu của Dự án xây dựng sân bay Long Thành và tình hình hiện nay (Bài 1)

    Nguyễn Thiện Tống 6-1-2021 Để có thể xem xét lại thật kỹ lưỡng Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, tôi đăng lần lượt mỗi ngày một bài sau đây: 1. Ý đồ ban đầu của Dự án xây dựng sân bay Long Thành và tình hình hiện nay 2. Liên hệ giữa … Continue reading Ý đồ ban đầu của Dự án xây dựng sân bay Long Thành và tình hình hiện nay (Bài 1)