Trao đổi với ông Vũ Đức Đam về giáo dục

Nguyễn Đình Cống

22-11-2020

Tháng 11/2020, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu về giáo dục ở Quốc hội, được nhiều người quan tâm. Nhân dịp này tôi thấy cần nêu vài ý kiến trái chiều để rộng đường dư luận.

Ông Đam nêu 4 vấn đề, tôi chỉ xin bàn đến hai, là sự phát triển và triết lý giáo dục (GD).

Về phát triển, ông đưa ra vài con số. Trong khoảng 180 nước thì về kinh tế VN xếp hạng 130, còn về GD xếp hạng 60 đến 70, khá cao so với kinh tế. Chuyện này có điều cần bàn.

Trước hết là sự chính xác của xếp hạng. Về kinh tế, dựa vào GDP, mà GDP của VN một phần đáng kể phụ thuộc vào xuất cảng hàng hóa của các tập đoàn nước ngoài (Sam Sung, Toyota, Coca Cola v.v…) . Tuy vậy, thứ hạng 130 cũng có thể chấp nhận.

Còn về GD? Người ta dựa vào số lượng hay chất lượng, dựa vào hiện tượng hay bản chất. Nếu dựa vào số lượng, các trường và số người đi học, dựa vào những giải thưởng quốc tế mà học sinh VN có được thì thứ hạng dưới 70 là có cơ sở. Nhưng nếu đi sâu vào chất lượng của người học và người dạy, dựa vào tác dụng của GD thì chưa biết thế nào.

Cứ tạm chấp nhận thứ hạng 130 và 70. Nó nói lên điều gì? Nhiều người tự hào, rất tự hào, cho rằng đó là thành tích rất lớn nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt. Nhưng hãy xem trong sự tự hào ấy có gì nhầm lẫn không.

Một đất nước, để phát triển tốt cần có sự cân bằng hài hòa giữa kinh tế và GD. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Làm sao để mỗi người dân có cơm ăn, áo mặc, được học hành”. Phải chăng nhiều thế hệ lãnh đạo đất nước đã hiểu sai, vận dụng sai câu đó. Được học hành chứ không phải được học để có nhiều bằng cấp cao.

Được học hành là một quyền lợi, nhưng nó không giống như quyền lợi về vật chất, nó không phải là thứ để ban phát. Để hưởng quyền học hành, người học cần có điều kiện, cần nỗ lực, cố gắng. Để phát triển việc học hành, cần có nền kinh tế bảo đảm.

Xin kể câu chuyện (tôi nhớ là chuyện có thật trong lịch sử, nhưng bây giờ không thể tìm nguồn để dẫn, tạm gọi là nước A và B vào thời xa xưa vậy). Chiến tranh A-B. Quân B thua trận, rút lui nhanh. Quân A truy kích, nhưng tiến quá gấp nên hậu cần không theo kịp. Quân chiến đấu thiếu lương thực, bị đói vài ngày, nhưng tướng chỉ huy vẫn thúc tiến nhanh hơn nữa. Quân B phát hiện được liền quay lại phản công. Lúc này một người lính được ăn no của B có thể đánh tan vài chục lính của A đã kiệt sức vì đói.

Để mọi người được học hành, trước hết cần phổ cập tiểu học. Rồi tiến dần lên phổ cập trung học cơ sở. Còn việc mở quá nhanh, quá nhiều trường bậc cao, vượt quá xa khả năng của nền kinh tế là việc làm duy ý chí, nóng vội. Phải chăng làm thế để kể thành tích, để khoe khoang, để được xếp hạng cao. (và gây ra hậu quả hàng vạn cử nhân thất nghiệp).

Điều cơ bản quyết định của GD, là chất lượng của đội ngũ giáo viên. Trước năm 1945 giáo viên tiểu học là trí thức ở thôn xã, họ được kính trọng vì có phẩm chất cao, họ có thể nuôi sống gia đình bằng tiền lương. Nhưng rồi dưới chế độ XHCN, trong nhiều năm, giáo viện bị bần cùng hóa vì nền kinh tế còn yếu kém, không đủ sức nuôi một nền GD phình ra quá nhanh.

Giáo dục có thể phát triển trước một bước so với kinh tế, nhưng ngắn thôi. Hay gì việc phát triển giáo dục vượt quá xa nền kinh tế để cho giáo viên lâm vào tình cảnh khó khăn về đời sống, giảm sút về phẩm chất, rồi từ đó phát sinh nhiều tiêu cực trong GD. Sự xuống cấp của GD trong nước làm cho nhiều gia đình phải liều cho con đi du học, gây ra lãng phí nhiều mặt.

Về triết lý, ông Đam cho rằng, VN có triết lý GD chứ không phải không có. Chỉ là chúng ta không có câu trích dẫn, kinh điển, bất di bất dịch. Thật ra thì VN cũng có vài câu nhưng ông Đam không kể ra, ví như: Tiên học lễ hậu học văn, Dân tộc Khoa học Đại chúng, Học đi đôi với hành, GD kết hợp lao động sản xuất, Lý thuyết kết hợp thực tế, lấy Chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng v.v…

Rồi nêu cao khẩu hiệu: GD là quốc sách hàng đầu. Ngoài ra còn nhấn mạnh đến: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; Đào tạo con người XHCN, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Năm 1953, trong phong trào “Cải tạo học tâp” mọi thầy trò cần thấm nhuần tư tưởng “Học để phục vụ nhân dân” (công nông).

Thật ra câu kinh điển bất di bất dịch có được thì tốt, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là triết lý giáo dục cần phải đúng, được thấm sâu vào nhận thức và tình cảm của giáo viên và lãnh đạo để hướng dẫn họ trong hành động. Nếu đề ra một câu rất hay, rất đúng mà thiếu mất điều kiện để thực thi thì câu ấy cũng chỉ thành khẩu hiệu suông. Thí dụ câu “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” là trường hợp như vậy.

Điều kiện đủ gồm một số thứ, trong đó quan trọng nhất là nhận thức và tình cảm của những người lãnh đạo. Một vấn đề của tổ chức, dù chủ trương có hay có đúng đến đâu, nó chỉ trở nên hiện thực khi biến thành nhận thức, tình cảm và ý chí của lãnh đạo cao nhất của tổ chức đó. Thế nhưng, hãy xem nhiều lãnh đạo của VN đã có nhận thức và tình cảm như thế nào về giáo dục. Họ hiểu sai nhiều lắm. Họ cho rằng chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao mới thật sự quan trọng, chứ giáo dục là việc tương đối dễ, lại xem giáo dục như một quyền lợi có thể ban phát và giáo dục phải phục vụ chính trị.

Triết lý chỉ đạo hoạt động và cải cách giáo dục trong thời gian qua thể hiện ra trong một số ý của vài nghị quyết hoặc phát biểu của lãnh đạo, có thể tóm lược vào trong một số ý: Chính trị là thống soái, giáo dục phải phục vụ chính trị, phải kiên trì Mác Lê nin, giáo dục phải đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng (cho đời sau), đào tạo ra những con người xây dựng xã hội chủ nghĩa, suốt đời trung thành và biết ơn đảng v.v… Tuy rằng rải rác đâu đó có nói tới tự do, sáng tạo, nhân tài nhưng hình như chỉ nói cho qua chuyện.

Tôi đồng ý với ông Đam rằng, VN có triết lý giáo dục, nhưng trong thời gian vừa qua do nhận thức của lãnh đạo phạm phải một số sai lầm, vì thế làm cho giáo dục xuống cấp, làm cho việc cải cách bị vướng vào thế bùng nhùng.

Ông Đam cho rằng, triết lý giáo dục nằm trong triết lý xây dựng đất nước (Dân giàu nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh) và trong triết lý xây dựng con người VN toàn diện (Đức, trí, thể, mỹ, có tinh thần dân tộc, yêu nước, có trách nhiệm quốc tế). Ông viện dẫn bốn cột trụ của UNESCO và những ý kiến về nhân văn, khai mở trí tuệ, không mất gốc, không dân tộc hẹp hòi v.v… để nói về mục tiêu của giáo dục. Ông chưa hoặc không muốn đề cập đến vấn đề cơ bản nhất, đó là giáo dục nhằm đào tạo ra loại người nào, CON NGƯỜI CÔNG CỤ hay là CON NGƯỜI TỰ DO.

Con Người công cụ có các tính chất như bị lệ thuộc, trung thành, kỷ luật, kiên trì vào một lý thuyết nào đó, tin tưởng tuyệt đối hoặc sùng bái một vài cá nhân, không dám suy nghĩ và hành động ngược lại với mọi người, không dám xa rời sự lãnh đạo, làm việc trông chờ vào chỉ thị nghị quyết, làm theo mẫu, ngoan ngoãn, gọi dạ, bảo vâng.

Con Người tự do là nguồn gốc của sáng tạo, của tài năng, của tiến bộ. Nó có tính năng động, tự chủ, tự trọng, dám và biết khám phá, dám phản biện, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm. Nó biết chấp nhận và dung hòa các quan điểm khác nhau, nó đại diện cho tinh thần nhân bản và khai phóng, nó trung thực, dũng cảm.

GD của CH XHCN VN nặng về đào tạo Con Người công cụ, trong lúc sứ mệnh chủ yếu của GD là đào tạo Con Người tự do.

Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, người ta hiểu sai về tự do cá nhân. Một mặt đề cao tổ chức, tập thể, hạ thấp cá nhân, mặt khác tôn sùng người đứng đầu tổ chức. Người ta hiểu sai chủ nghĩa cá nhân, gán cho nó đủ mọi thói tật xấu xa và ra sức chống đối, bài trừ. Thật ra sự đề cao tự do cá nhân (mà quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận), sự phát huy năng lực cá nhân là vô cùng quan trọng cho tiến bộ xã hội.

Vì những nhầm lẫn trong nhận thức mà chúng ta đã phạm phải một số việc làm không tốt, dẫn đến sự xuống cấp của giáo dục.

Một là, xem bằng cấp là tiêu chuẩn để tuyển chọn, đề bạt, trả lương cho cán bộ. Việc này dẫn đến nhiều người dùng bằng giả hoặc bằng thật nhưng kiến thức giả.

Hai là, phát triển quá nhanh, quá nóng số lượng cơ sở GD bậc cao, làm mất cân đối giữa năng lực của nền kinh tế và phát triển GD, làm hạ thấp chất lượng và hiệu quả GD, làm hạ thấp vai trò, đạo đức, trình độ của đội ngũ thầy cô giáo.

Ba là, hiểu sai về quyền lợi và sự công bằng trong GD, làm phát sinh nhu cầu giả tạo được học lên những bậc cao quá lớn.

Bốn là, quá quan tâm đến việc nhồi nhét thật nhiều kiến thức để đi thi, biến việc học, thành nhiệm vụ nặng nề, làm lệch lạc sự phát triển của tuổi trẻ.

Năm là, chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ thầy cô giáo có chất lượng cao. Trong đội ngũ thầy cô hiện tại may mắn có được một số ít có lương tâm và trình độ xứng đáng, còn số đông thuộc loại ‘chuột chạy cùng sào’… , họ là sản phẩm của đường lối sai lầm của một số người lãnh đạo, coi thường việc và người dạy học.

Sáu là, đề bạt một số vị Bộ trưởng kém năng lực. Đúng ra bộ trưởng phải là người thành thạo về giáo dục phổ thông, giỏi về nhân văn và xã hội, là một nhà chính trị lão luyện chứ không phải là nhà khoa học nhưng thiếu trình độ quản lý.

Bảy là, nhận định chưa đúng về nguyên nhân làm GD xuống cấp. Nghị quyết 29 (năm 2013) của ĐCSVN về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo nêu ra các nguyên nhân làm giáo dục xuống cấp. Tuy rằng không sai, nhưng hời hợt, chưa thật đúng bản chất, còn né tránh. Vì thế những biện pháp khắc phục là nửa vời.

Tám là, những ảnh hưởng quá tiêu cực của xã hội (tham nhũng, hối lộ, mua quan bán tước, dối trá, ngụy biện, bệnh thành tích dỏm v.v…, không sao kể hết).

Tuy rằng đã có chủ trương và nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, đã bỏ ra nhiều tiền, vay nợ hàng trăm triệu đô la, đã lập ra nhiều ban bệ, làm chương trình, làm sách giáo khoa v.v… nhưng theo tôi VN chưa thể nào chấn hưng được giáo dục, mà không khéo thì tiêu tốn tiền của và sức lực để thay vài cái sai này bằng các sai khác mà thôi. Vì sao vậy? Vì nó vẫn bị vòng kim cô Mác Lê trói buộc và còn thiếu những điều kiện cơ bản.

Để có được nền giáo dục nhân bản, khai phóng thì phải làm công cuộc chấn hưng chứ không chỉ đổi mới hoặc cải cách, không phải có nghị quyết, có tiền, có triết lý là làm được. Việc này xin bàn vào dịp khác vì bài đã quá dài. Nếu ông Vũ Đức Đam đọc được bài này mà có ý muốn trao đổi, tôi vui lòng nhận lời, liên hệ qua Email: ndcong37@gmail.com.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

 1. Thưa cụ Cống, những người như ông Đam, hoặc cỡ cỡ như thế, vào thời điểm này có lên diễn đàn nào phát nổ thì cũng chỉ cốt bày tỏ tấm lòng trung thành với cn mac lê nin, với đường lối cương lĩnh của đảng cs mà thôi. Họ nói tới giáo dục, y tế nhưng những thành tựu tiên tiến nhất của loài người về các lĩnh vực này không được họ quan tâm. Những điều gan ruột cụ bày tỏ, chắc chẳng lọt được tai họ tý nào.
  Cũng là nỗi buồn chẳng của riêng ai .

 2. Để được phục vụ đảng, tất cả phải chạy trên đường ray do đảng và bác đã đưa ra. Tại sao vậy????? VÍ SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA GIAI CẤP ĐẢNG TIÊN PHONG. Bác Cống Ạ
  Việc bẻ ghi đường ray chỉ có BCT theo hướng ” tồn vong chế độ” . Bất kể ai dù là bậc Thánh Hiền bẻ ghi cho đảng để có lợi cho muôn dân thì đều là ” THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”
  Bác Cống Tâm huyết với đảng chắc là vì bác bị đảng bỏ rơi oan ức. Bác hay các bác ” nhân sĩ trí thức nước đảng” đang đau đáu vì đảng của các bác đang ngày càng xa dân
  ( đấy là theo suy nghĩ của các bác” ). Còn với em thì coi như họ đã chết thối khắm rồi vì chưa ai chôn.

 3. Đại biểu chất vấn ông Đam là không đúng chỗ, luật giáo dục có nói:
  Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục thường xuyên.
  Nhưng thôi, ông còn ôm cả Covid, hai ba bộ gì đó là việc của Đảng. Nhưng toàn xã hội thực sự tá hỏa ra khi cái đất nước này đến giờ chưa có tý …triết lý GD vắt vai.
  Nhưng phải công nhận Đam có bản lĩnh, ông ta quả quyết VN có TLGD nhưng ví như một mạng người đẻ ra rồi nhưng chưa có tên. Ông ta nhanh tay bê nguyên cái tôn chỉ quốc gia mà đảng nhà nước này đã gán: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là mục tiêu của 1 đất nước theo từng thời kỳ.
  Toàn nghị trường cũng gật gù, chính ông Đam cũng kết luận lừng khừng: “Chúng ta có triết lý giáo dục, vấn đề khâu thực hiện chưa tốt”.
  Còn bản chất của nền GD nước chxhcnvn thì chắc ai cũng biêt

 4. Thưa cụ Cống,
  Cụ có thể viết mà không cần trích dẫn mấy câu của kẻ không ra gì được không ạ, gã đó giết vợ bỏ con và đem cái chủ nghĩa chó đẻ về đọa đày dân tộc, chúng tôi, người miền nam gọi gã bằng thằng và mỗi khi nghe tới tên gã là ai cũng muốn mửa. Xin cụ Cống và những cây viết được sinh ra và lớn lên ở xứ thiên đường đừng bao giờ nhắc đến gã, nhắc đến là thấy rùng mình như nhìn thấy quỷ.

 5. Bác Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu về giáo dục ở Quốc hội, được nhiều người quan tâm. …

  NẾU bác Fó Tể tướng Vũ Đức Đam MÀ DÁM TO MẬT LỚN GAN lao vào CỔ ĐỘNG vận động động viên ĐẠI HỌC SỐ TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH thì hay biết mấy CHO SỰ PHÁT ĐỘNG như phong trào BÌNH DÂN HỌC VỤ chống NẠN MÙ CHỮ những năm 1940 HÓA THÀNH phong trào CẢ NƯỚC VIỆT tiến vào CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và CHUYỂN ĐỔI SỐ thì mới may ĐỠ NGHẸT THỞ khi vào RECEP recep RECEP may ra học thêm 1 chút

  Để tránh ĐỠ NGHẸT THỞ khi vào RECEP recep RECEP mà Thủ tướng ẤN ĐỘ cũng bái lui
  mà ngay cả SIÊU CƯỜNG software nhu liệu phần mềm hơn 1350.000.000 dân ẤN đầy TIỀM NĂNG như thế CON HỔ RỪNG THẲM LINH THIẾNG ẤN ĐỘ còn tháo chạy vì sợ con QUÁI VẬT khủng long FRANKENSTEIN … thế mà Việt Nam vẫn XÀNG XÊ ĐI CHỮ BÁT lạc quan tếu TỰ CẮT MẠNG MÌNH thì chỉ có nước ÔM CÁI ĐẦU niềng niểng ĐẦY MÁU mà thét chạy DÁN NHÃN “madz ê in vietnam” THAY VÀO gỡ ra cái mác “made in china”

  thế mà Việt Nam vẫn XÀNG XÊ ĐI CHỮ BÁT lạc quan tếu TỰ CẮT MẠNG MÌNH thì chỉ có nước ÔM CÁI ĐẦU niềng niểng vào MA TRẬN bát quái trận đồ THIÊN LÔI ĐỊA VÕNG mà thằng TÀU KHỰA giăng bẫy như 1 ĐAI 1 ĐƯỜNG 1.000.000 BẪY đang giăng khắp Thế giới

  NẾU bác Fó Tể tướng Vũ Đức Đam MÀ DÁM TO MẬT LỚN GAN lao vào CỔ ĐỘNG vận động động viên HÀNG TRIỆU SINH VIÊN lấy ra hơn 1000 sinh viên ưu tú MỌI NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ làm các VIDEO giải bài tập, ôn bài trong số NỘI HÀM (contents) có chất lượng
  10 % còn lại NHƯ KHAI TRIỂN DƯỚI ĐÂY thì hay biết mấy

  TRÍCH

  Chắc các bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi Việt Nam là một đất nước có chỉ số thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) khá thấp, chỉ khoản 2700 đô la Mỹ/một người/một năm,

  đứng hàng thứ 130 trong tổng số gần 200 nước trên thế giới

  nhưng là quốc gia thường xuất hiện trong top 10, top 5 các nước có du học sinh ở những nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Đức, v.v….

  Theo “Thống kê của Viện Giáo dục quốc tế cho thấy năm 2017, du học sinh Việt Nam đóng góp hơn 880 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ.

  Còn thống kê chung do Bộ GD-ĐT tính toán và ước lượng thì mỗi năm người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”.

  Đó là chưa kể đến các trường hợp “tị nạn giáo dục” tại chỗ bằng cách cho con học ở những trường quốc tế trong nước !

  HẾT TRÍCH

  CHÚNG TÔI thân mời Tất cả Quý vị đầy Lương tri và Lương tâm

  (kể cả các cựu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo CÙNG đương kim Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (đây là Dự án đầy Cao vọng chữa trị CHO tất cả chúng ta TRONG và NGOÀI Tổ Quốc để CHỮA TRỊ cả cái ‘ngọng’ về LÝ TRÍ lẫn cái ‘ngịu’ về TÌNH CẢM đối với các Thế hệ Trẻ MỚI LÀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG … vì chỉ trích hay nguyền rủa THÌ RẤT DỄ nhưng phê bình THÌ NÊN bắt tay cùng nhau xây dựng và ĐẠI HỌC SỐ TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH là SÂN CHƠI phóng khoán cao đẹp để chúng ta cùng nhau BƯỚC QUA BAO vòng kim cô DỊ BIỆT !!!)

  THIẾT THA đến một Đại học Khai phóng trên Tinh thần KHAI DÂN TRÍ đặc biệt cho HÀNG CHỤC TRIỆU HỌC SINH SINH VIÊN hiếu học XUẤT THÂN từ thành phần thua thiệt nhất cùng THỬ BẮT TAY xây dựng Đề án Thử nghiệm đặt nền tảng cho ĐẠI HỌC SỐ TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH

  Hy vọng chúng ta cùng làm chung DỰ ÁN đầy tham vọng này VÌ các cháu sinh viên hiếu học trong gia đình nghèo bên nhà và cũng là dự án MỌI NGƯỜI VIỆT NAM cùng bắt tay cho dù trăm ngàn khác biệt vì MỘT VIỆT NAM MỚI TỰ DO GIÀU MẠNH HẠNH PHÚC

  ĐỂ TRÁNH hiểu lầm ngộ nhận về TIỀN BẠC :
  ***************************************************

  Đây là ĐẠI HỌC MIỄN PHÍ nhưng phải cần CHẤT LƯỢNG mà đại công trình đã THỰC HIỆN 90 % qua tiến trình VIỆT NAM HÓA các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bản cho Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP
  10 % còn lại RẤT CẦN chúng ta ĐIỀU PHỐI làm các bài thực tập, bài giải để cho học viên HIỂU SÂU các giáo trình bậc sư trên RỒI hướng dẫn các em thực hiện các đề án ứng dụng vào THỰC TIỄN Việt Nam vào y tế, công nghệ như những thực tập tại Bệnh viện viết luận án về phát triển hệ dữ liệu quản lý bệnh nhân hay ứng dụng trong những nhà máy … nếu cần MÔ PHỎNG những luận án và dữ liệu của các bạn sinh viên ẤN ĐỘ được các Công ty thương mại tại ẤN bán lại giá thật rẻ RẤT CÓ TÍNH SƯ PHẠM CAO giải thích từ A đến Z … để sao cho học viện Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP có TỰ TIN cao VÀO việc THỰC HỌC và THỰC TÀI của mình KHÔNG HỌC như CON VẸT con kéc !!!!

  ĐỂ TRÁNH hiểu lầm ngộ nhận về QUYỀN LỢI :
  ***************************************************

  Đây là Cơ quan NGO phi chính phủ phi lợi nhuận qua LUẬT NƯỚC PHÁP Loi 1901 qui định rõ ràng trách nhiệm và ĐẶC BIỆT mọi đóng góp liên quan đến TÀI CHÁNH để làm phần thưởng NẾU CÓ cho các em trẻ nhiệt tình đóng góp thì DANH SÁCH quý vị hảo tâm CÙNG người nhận giải CÔNG KHAI CHÍNH THỨC tên họ khoảng tiền tặng khoản tiền cho … trên 1 TRANG MẠNG kế toán chi tiêu MINH BẠCH của trang WEB Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP

  Chúng ta thử bàn MỘT DỰ ÁN mà Tất cả chúng ta cho dù khác biệt VẪN CÒN CÓ SÂN CHƠI CHUNG đó là:

  HÔM NAY, thử cùng nhau BÀN BẠC sao cho có thể ĐÓNG GÓP mỗi người MỖI KHẢ NĂNG vào ĐẠI HỌC SỐ HÓA TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU có tên gọi Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH (từ đây văn tắt gọi là ĐẠI HỌC PHAN ) … mục đích duy nhất giúp các cháu sinh viên HIẾU HỌC CON GIA ĐÌNH THANH BẠCH có điều kiện THEO HỌC NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HIỆN ĐẠI của ngay cả các ĐẠI HỌC LỪNG DANH Hoa Kỳ như HARVARD, MIT, STANFORD, BERKELEY, …

  Để thực hiện đề án thử nghiệm chưa cần nhiều Khối óc nhưng RẤT NHIỀU Tấm lòng cần phải có một Tổ chức PHI CHÍNH PHỦ PHI LỢI NHUẬN đứng ra cùng chúng tôi có thể vận động những GS Việt Nam và sinh viên đam mê nhiệt tình từ TRONG (trước mắt là CHÍNH !!) và ngoài Nước

  VIỆT NAM HÓA các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bản cho Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP (HOÀN TOÀN miễn phí ! KHÔNG TƯỞNG ? ! nhưng với NHU LIỆU PHẦN MỀM MOODLE đã cho phép chúng ta THỰC HIỆN đại học trực tuyến CÓ TƯƠNG TÁC giữa giảng viên và học viên HAY diễn đàn thảo luận qua ZOOM giữa các học viên với nhau để THẤU HIỂU giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bảb trêb
  Dựa trên TIẾNG VIỆT và TIẾNG ANH là chính cùng Tiếng Pháp là phụ ( để có thể nhờ THẾ GIỚI PHÁP NGỮ tôi quen ở Paris vận động giúp ngân quỹ vận hành HAY làm GIẢI THƯỞNG cho những sinh viên thật xuất sắc có đóng góp cho ĐẠI HỌC PHAN ….)

  ĐẠI HỌC PHAN sẽ vận động HUY ĐỘNG nguồn Nhân lực và Nhân sự là các Tác giả các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube để thực hiện những video giải bài tập để quán triệt Lý thuyết từ các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley

  Động viên các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube nhấn mạnh vào các bài tập và nhấn mạnh ỨNG DỤNG vào THỰC TIỄN và thực tiễn VIỆT NAM rút từ VỰA KIẾN THỨC LẬP TRÌNH KHỔNG LỒ trên trang mạng GITHUB của hơn 50.000.000 lập trình viên từ trình độ sinh viên đại học đến trình độ Bậc Sư

  TRƯỚC MẮT ta ta quyết thử làm MỘT ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM (pilot project) về đào tạo CÁN SỰ và KỸ SƯ Công nghệ Phần mềm (Software engineering) quay quanh những Chủ đề Nóng bỏng như Hệ Chuyên gia (Expert system) Thông minh hay Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence) Lập trình theo Hướng Đối tượng …. trong vòng 1 NĂM sao cho ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM (pilot project) về đào tạo CÁN SỰ và KỸ SƯ Công nghệ Phần mềm THÀNH CÔNG nhờ vào NHIỆT TÌNH của quý vị thực hiện ĐƯỢC VÀ HAY có sức hút SƯ PHẠM thu phục quan tâm sinh viên theo ĐẠI HỌC PHAN những video giải bài tập để quán triệt Lý thuyết từ các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley được CHỌN LỌC TRONG PHẠM VI ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM (pilot project) về đào tạo CÁN SỰ và KỸ SƯ Công nghệ Phần mềm

  — TRONG ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM này NẾU THÀNH CÔNG về lâu về dài BẰNG CÁP Cán sự từ 1 năm đến 2 năm sau khi thi đậu n chứng chỉ (ĐẠI HỌC PHAN dựa trên MOODLE ấn bản cuối cùng có thể theo dõi học viên, thiết lập bảng học viên dự lớp kể cả phản ứng cũng như đi xa hơn MOODLE có thể chấm bài thi nhanh cùng cấp bằng NHƯNG ĐỂ CHÍNH XÁC HƠN về GIÁ TRỊ bằng cấp ĐẠI HỌC PHAN quyết định cấp bằng với THỨ HẠNG (Danh dự Tối ưu, Ưu, Bình, …) dựa vào THỜI GIAN THỰC TẬP có những sáng kiến và phát minh nhỏ CỤ THỂ tại công ty hay nhà máy dựa vào LUẬN ÁN ra trường có đóng góp vào THỰC TIỄN kinh tế VIỆT NAM cùng BẢO VỆ LUẬN ÁN của mình trước Hội đồng Giám khảo qua ZOOM để tránh cái BỆNH HỌC TẠI CHỨC (nhờ người đi học, đi thi giùm ngay cả NHỜ VẢ SAI THUỘC CẤP luộc lại xào lại ngay cả LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG của các Bố già Đỏ ‘Red Godfather’ trong Nước !!) sao cho MỖI SINH VIÊN kinh qua ĐẠI HỌC PHAN xứng đáng với THỰC TÀI và THỰC TÂM cho công cuộc Canh tân Đất Nước

  — TRONG ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM này NẾU THÀNH CÔNG về lâu về dài BẰNG CÁP Kỹ sư từ ít nhất 3 năm đến 5 năm (và NGAY CẢ NHANH HƠN hoặc CẤP NHIỀU BẰNG Kỹ sư CÙNG NĂM như các Sinh viên trẻ ẤN ĐỘ sống ngay tại miền quê Xứ ẤN tốt nghiệp 8 BẰNG KỸ SƯ trong cùng NĂM vì đam mê ngày đêm học tập với Đại học trực tuyến của Hoa Kỳ …) sau khi thi đậu n chứng chỉ + Thực tập tại một nhà máy hay công ty và viết Luận án cùng thực tập tổng kết thời gian thực tập dựa vào LUẬN ÁN ra trường có đóng góp vào THỰC TIỄN kinh tế VIỆT NAM cùng BẢO VỆ LUẬN ÁN của mình trước Hội đồng Giám khảo qua ZOOM để tránh cái BỆNH HỌC TẠI CHỨC

  NẾU ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM này THÀNH CÔNG chúng ta sẽ mở các PHÂN KHOA KHÁC như CAD/CAM, ROBOT … và mời quý vị Giáo sư Mỹ, Pháp, Đức gốc Việt đóng góp cố vấn với tư cách Giám đốc phân khoa CAD/CAM, ROBOT ….nhưng CHỦ ĐỘNG VẪN LÀ đội ngũ SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC nằm tại QUÊ NHÀ VIỆT NAM HÓA các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bản cho Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG (HOÀN TOÀN miễn phí ! KHÔNG TƯỞNG ? ! ) dựa trên TIẾNG VIỆT và TIẾNG ANH là chính cùng Tiếng Pháp là phụ

  Cùng lúc chúng ta mở ra các KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC (Ảo) tại các KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC (thực) đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley bên MỸ Cambridge, Oxford bên Anh hay Ecole Polytechnique tại Pháp để thu hút ý kiến đào tạo hay đề ra chương trình có tầm vóc cho sinh viên chúng ta theo ĐẠI HỌC PHAN … đồng thời giới thiệu những sinh viên THẬT SỰ ƯU TÚ XUẤT SẮC chúng ta theo ĐẠI HỌC PHAN … nhận học bỗng dành cho các quốc gia như VIỆT NAM theo học để các cháu có thể TIẾP TỤC con đường chúng ta đang và sẽ đi NHƯNG KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA vì VỐN THỜI GIAN ĐA SỐ chúng ta đã GẦN TỚI HẠN !!!

  Trước mắt thử lập KHOA Công nghệ Máy tính như một projet pilote XEM THỬ có thành công HAY KHÔNG ??? Vì tôi có kinh nghiệm kỹ nghệ cũng như khoa bảng Trường lớn Pháp cũng như đã có sẵn sàng cơ sở vật chất là 3 TRANG Web trên Siêu Châu lục thứ 6 INTERNET đã sẵn sàng vận hành kể từ tháng 2 năm 2018 sau vài năm đầu tư công sức một mình một ngựa thiết lập ….ĐANG CHỜ TẤT CẢ QUÝ VỊ cùng chung tay CỘNG TÁC HỢP TÁC !!!

  Và nếu thành công projet pilote có nhiều phân khoa hơn nữa tiến đến Đại học số Phan Châu Trinh thực thụ có thực chất và giáo dục đào tạo nghiêm chỉnh xứng đáng với Đại học đầu đàn trong Nước và cố gắng vận động của UNESCO, FRANCOPHONIE, MIT, HARVARD ..giúp chúng ta để hình thành ĐẠI HỌC PHAN khai phóng tự lập Dân lập tự trị có Tầm vóc Quốc tế ….

  1 – http://universite-numerique-bezier-bernard.com/

  CƠ SỞ PHI VẬT CHẤT có thể phát tán hàng ngàn giáo trình hàng ngàn khóa học học trình theo MOODLE phiên bản cuối cùng có thể theo dõi học viên, kiểm tra có mặt làm bài tập chấm điểm và kể cả cấp bằng

  2 – http://universite-digitale1.com/ ĐANG SỬA CHỮA tạm chưa vào được

  DIỄN ĐÀN trao đổi chính thức về Chiến lược đào tạo giữa BAN ĐIỀU HÀNH + SINH VIÊN góp ý kiến để phù hợp hơn

  3 – https://la-bibliotheque-nguyen-huu-san.org

  Với 5.000 sách giáo khoa đại học kinh điển về các ngành khoa học cơ bản TÓAN LÝ HÓA và CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI + 5.000 sách giải bài tập của Nhà xuất bản nổi tiếng trên khắp Thế giới về TÍNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC như PEARSON , CENGAGE ….

  Thư viện số có thể chứa đến 4.000.000 sách giáo khoa + sách giải bài tập …
  Tôi sẽ đổi lại tên miền cho phù hợp với ĐẠI HỌC PHAN …..

  Chúng tôi đang nhắm đến HÀNG TRIỆU SINH VIÊN con nhà nghèo hiếu học KHÔNG CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆN ra nước ngoài HAY NGAY CẢ trong Nước cũng khó với tầm tay NHỠ MAY CÓ CÔNG VIỆC tại các hãng SAMSUNG như ở BẮC NINH QUAN HỌ lắp ráp tối về mong học hỏi NHƯNG KHÔNG THỂ TRÔNG CHỜ GÌ samsung để bơi vào BỂ HỌC thăng tiến tay nghề

  Nếu có các em theo MASTER của anh …..trong đề án giáo dục chuyển giao công nghệ PHÁP-VIỆT là sinh viên Việt Nam tại Pháp hay các chương trình anh làm với bên Quê Nhà mong anh vận động các cháu ấy phụ với CHÚNG TÔI lính già ĐẦU BẠC

  Tôi có danh sách khoảng 100 các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube
  ĐÂY LÀ đội ngũ chủ lực NHIỀU QUÝ VỊ TRẺ TUỔI TRẺ đầy thực tài về những VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( chưa chắc khoa bảng bằng cấp ĐẦY ẮP đã làm được như thế !! Tôi có kinh nghiệm từng chứng kiến nhiều SIÊU TÀI NĂNG như CHỈ 1 MÌNH Anh thợ mộc (carpenter !!) Người Mỹ trong vòng 2 TUẦN đã viết xong Hệ Điều hành VxWork để cùng 1 BÁC Hippie khác sáng lập ra công ty WindRiver hàng đầu Thế giới về Hệ điều hành Thời gian Thực dùng để điều khiển từ Trái đất cho chạy Xe vận hành do Cơ quan Quản trị Hàng không và Không gian NASA cho đổ bộ lên tận SAO HỎA và sau này INTEL đã mua lại WINDRIVER và sát nhập vào INTEL… )

  Nhưng cũng cần quý vị khoa bảng TRONG HỆ THỐNG để vận động sao cho ĐẠI HỌC PHAN có tầm vóc Quốc tế trước mắt ở PHÁP, rồi đến Âu châu và lấn sang MỸ vì với CƠ CHẾ vận hành như 1 CƠ QUAN phi chính phủ NGO non-goverment organization CHÚNG TA có toàn quyền vận hành THAY VÌ như cơ chế TRONG NƯỚC bị BÓNG ĐÈ kim cô của Bác + Đảng !!!!

  HUY ĐỘNG các Tác giả các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube để thực hiện những video giải bài tập để quán triệt Lý thuyết từ các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley
  Động viên các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube nhấn mạnh vào các bài tập và nhấn mạnh ỨNG DỤNG vào THỰC TIỄN và thực tiễn VIỆT NAM từ VỰA KIẾN THỨC LẬP TRÌNH từ GITHUB của hơn 50.000.000 lập trình viên từ trình độ sinh viên đại học đến trình độ Bậc Sư

  Hy vọng chúng ta cùng làm chung DỰ ÁN đầy tham vọng này VÌ các cháu sinh viên hiếu học trong gia đình nghèo bên nhà và cũng là dự án MỌI NGƯỜI VIỆT NAM cùng bắt tay cho dù trăm ngàn khác biệt vì MỘT VIỆT NAM MỚI TỰ DO GIÀU MẠNH HẠNH PHÚC

  Thân chào Tất cả Quý vị Giáo sư, Sinh viên cùng Bạn đọc trong và ngoài Tổ Quốc !
  TRONG TINH THẦN Phan Châu Trinh KHAI DÂN TRÍ và vì các cháu sinh viên hiếu học Quê Nhà

  Nguyễn Hữu Viện

  ĐỌC THÊM CHI TIẾT TẠI các liên kết SAU :

  https://baotiengdan.com/2020/09/12/thu-cua-ong-chu-dinh-xuong-goi-bch-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam/?unapproved=114697&moderation-hash=2cec69093aae4c6b3fdaa08bb686a1ce#comment-114697

  https://baotiengdan.com/2020/10/09/nhin-lai-gia-tri-nhan-ban-dan-toc-khai-phong/?unapproved=116028&moderation-hash=578fd193c2ce9dd5e5601ebac6f36ef9#comment-116028

  https://baotiengdan.com/2020/10/03/chiec-bap-benh-cua-lich-su/?unapproved=115607&moderation-hash=9989e4bb9845fb28fa1bdb405fa9f455#comment-115607

 6. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

  Trên cổng một trường nọ
  Ở Nam Phi, người ta
  Khắc câu nói nổi tiếng
  Của Nelson Mandela.

  “Muốn hủy diệt một nước,
  Không cần bom hạt nhân.
  Tên lửa và đại bác,
  Tàu chiến cũng không cần.

  Chỉ cần ngành giáo dục
  Của nước ấy suy đồi.
  Chuẩn thấp, chất lượng thấp
  Gian lận điểm và rồi

  Các bác sĩ nước ấy
  Sẽ giết chết bệnh nhân,
  Và các nhà chính trị
  Hoang phí tiền của dân.

  Mua bằng, gian lận điểm,
  Kỹ sư, nhà mới xây
  Nứt lún hoặc sụp đổ,
  Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

  Cũng vì lý do ấy,
  Trong tay các quan tòa
  Công lý bị bóp méo,
  Gây hậu quả xót xa.

  Khi giáo dục xuống cấp,
  Trí thức thành lưu manh.
  Tôn giáo sẽ xung đột.
  Đất nước sẽ chiến tranh.

  Vì vậy, để sụp đổ
  Ngành giáo dục nước nhà,
  Tức là tự cho phép
  Sụp đổ một quốc gia.

  Nguồn Mạng.

 7. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

  Trên cổng một trường nọ
  Ở Nam Phi, người ta
  Khắc câu nói nổi tiếng
  Của Nelson Mandela.

  “Muốn hủy diệt một nước,
  Không cần bom hạt nhân.
  Tên lửa và đại bác,
  Tàu chiến cũng không cần.

  Chỉ cần ngành giáo dục
  Của nước ấy suy đồi.
  Chuẩn thấp, chất lượng thấp
  Gian lận điểm và rồi

  Các bác sĩ nước ấy
  Sẽ giết chết bệnh nhân,
  Và các nhà chính trị
  Hoang phí tiền của dân.

  Mua bằng, gian lận điểm,
  Kỹ sư, nhà mới xây
  Nứt lún hoặc sụp đổ,
  Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

  Cũng vì lý do ấy,
  Trong tay các quan tòa
  Công lý bị bóp méo,
  Gây hậu quả xót xa.

  Khi giáo dục xuống cấp,
  Trí thức thành lưu manh.
  Tôn giáo sẽ xung đột.
  Đất nước sẽ chiến tranh.

  Vì vậy, để sụp đổ
  Ngành giáo dục nước nhà,
  Tức là tự cho phép
  Sụp đổ một quốc gia.

  Nguồn Mạng.

Comments are closed.