Tất cả cũng vì đảng ‘nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm’

Blog VOA

Trân Văn

17-10-2020

Ông Vương Đình Huệ vừa… tái đắc cử Bí thư Hà Nội, cho dù trước đó ông được chỉ định chứ chẳng có ai bầu ông làm Bí thư Hà Nội! Ảnh: Dân Trí

Hà Nội đã hoàn tất Đại hội đảng. 71 người đã được bầu vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có 16 người được bầu vào Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Hà Nội. Ông Vương Đình Huệ vừa… tái đắc cử Bí thư Hà Nội cho dù trước đó ông được chỉ định chứ chẳng có ai bầu ông làm Bí thư Hà Nội!

TP.HCM thì sắp hoàn tất Đại hội đảng. Tuy đến ngày 18 tháng này, TP.HCM mới có BCH Đảng bộ và BTV Thành ủy mới cho giai đoạn từ 2020 đến 2025 nhưng có thể khẳng định, ông Nguyễn Văn Nên sẽ là Bí thư TP.HCM vì ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy và… giới thiệu làm… Bí thư TP.HCM.

Giống như các đại hội đảng lần trước, các đại hội đảng lần này ở Hà Nội và TP.HCM cũng diễn ra… nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm. Nhìn một cách tổng quát thì trước nay, đại hội đảng cấp nào, ở đâu cũng thế. Chưa có đại hội đảng nào, ở đâu… không… nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm!

***

Vì hết sức nghiêm túc, đoàn kết nên BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy Hà Nội khóa trước (2015 – 2020) mới nhất trí cao với việc Bộ Chính trị thực hành… dân chủ – phân công ông Hải làm Bí thư và quy hoạch ông Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Hà Nội. Vì… trách nhiệm nên Bộ Chính trị tước bỏ chức vụ Bí thư của ông Hải do những sai phạm từ thuở Bộ Chính trị… phân công ông làm Bí thư Hà Nội và khẩn trương bắt, tước bỏ tất cả các chức vụ của ông Chung.

Tương tự, nhờ nghiêm túc, đoàn kết nên BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy TP.HCM khóa trước mới nhất trí cao với việc Bộ Chính trị thực hành… dân chủ phân công ông Đinh La Thăng làm Bí thư, quy hoạch ông Tất Thành Cang làm Phó Bí thư Thường trực và không có bất kỳ ai ngoái nhìn lại phía sau xem hai ông này có xứng đáng hay không. Giờ, nhờ Bộ Chính trị có… trách nhiệm, ông Thăng đang gỡ lịch, còn ông Cang thì đã thôi làm Phó Bí thư Thường trực!

***

Đại hội đảng lần này tại Hà Nội, Bộ Chính trị tiếp tục thực hành… dân chủ, phân công ông Vương Đình Huệ làm Bí thư, quy hoạch ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội. Ở TP.HCM thì ông Nguyễn Văn Nên trở thành Bí thư cũng do… phân công. Trước ông Nên, Bộ Chính trị đã bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang (Bí thư Tây Ninh) về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hai nhân vật quyền lực nhất ở TP.HCM hiện nay đều có gốc gác ở Tây Ninh!

Tháng 5 năm 2018, BCH Trung ương đảng ban hành một nghị quyết (Nghị quyết 26-NQ/TW) xác định, trong quy hoạch nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cấp huyện và cấp tỉnh phải đẩy mạnh việc bố trí bí thư cấp uỷ của cấp huyện, cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Không phải tự nhiên mà Nghị quyết 26-NQ/TW minh định như vậy. Nghiêm túc, đoàn kết trong tổ chức đảng các cấp đã biến nhiều địa phương trở thành lãnh địa nơi các lãnh chúa – những viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền – ban tặng chức vụ, chia chác bổng lộc, tài nguyên với nhau.

Quy hoạch nhân sự (lựa chọn – sắp đặt cá nhân lãnh đạo các ngành, các cấp) liên tục biến đảng thành trò cười khi các cơ sở đảng ra sức chứng tỏ trách nhiệm một cách nghiêm túc và hết sức đoàn kết như Tỉnh ủy Bắc Ninh đồng thuận cao trong lựa chọn trưởng nam của Bí thư tỉnh làm Bí thư thành phố Bắc Ninh. Hoặc Thành ủy TP.HCM nhất trí chỉ phê bình ông Tất Thanh Cang dù sai phạm nghiêm trọng trong Dự án Khu đô thị mới ở Thủ Thiêm do… hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng. Hoặc ngậm tăm để ông Chung lũng đoạn hệ thống công quyền ở thành phố Hà Nội trong một thời gian như Thành ủy Hà Nội… Đáng ngạc nhiên là đảng vẫn bám vào quy hoạch nhân sự như… phao cứu sinh!

Không có quy hoạch nhân sự, làm gì có chuyện ông Vương Đình Huệ trở thành Bí thư Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh trở thành Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Văn Nên trở thành Bí thư TP.HCM, ông Trần Lưu Quang trở thành Phó Bí thư Thường trực… và những ông, bà khác chẳng hiểu vì sao lại xứng đáng làm lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền các ngành, các cấp.

Dù thực hành… dân chủ (phân công, chỉ định thay vì bầu chọn đúng nghĩa) như đảng đã và đang thực hiện tạo ra hàng loạt bi kịch kiểu như Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Chung,… nhưng kiểu thực hành… dân chủ lạ đời ấy vẫn còn đất sống ngay trong lòng… đảng – tổ chức vẫn không ngừng hướng tới… dân chủ trong nội bộ. Tuy nhiên đó chưa phải là bi kịch lớn nhất, bi kịch lớn nhất là không có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm khi thực hành… dân chủ kiểu đó.

Bất kể thực tại thế nào thì đảng vẫn tài tình, vẫn sáng suốt, vẫn quang vinh và vẫn xứng đáng… muôn năm. Sắp tới nếu có cá nhân nào do đảng phân công, chỉ định, xộ khám, rũ tù thì đó chỉ là nhờ đảng… nghiêm minh trong… tự chỉnh đốn. Cứ thế này thì sẽ tới lúc nghe rổn rảng những nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, thiên hạ muốn… khóc!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Vì hết sức nghiêm túc, đoàn kết nên BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy Hà Nội khóa trước (2015 – 2020) mới nhất trí cao với việc Bộ Chính trị thực hành… dân chủ – phân công ông Hải làm Bí thư và quy hoạch ông Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Hà Nội. Vì… trách nhiệm nên Bộ Chính trị tước bỏ chức vụ Bí thư của ông Hải do những sai phạm từ thuở Bộ Chính trị… phân công ông làm Bí thư Hà Nội và khẩn trương bắt, tước bỏ tất cả các chức vụ của ông Chung.”; “nhờ nghiêm túc, đoàn kết nên BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy TP.HCM khóa trước mới nhất trí cao với việc Bộ Chính trị thực hành… dân chủ phân công ông Đinh La Thăng làm Bí thư, quy hoạch ông Tất Thành Cang làm Phó Bí thư Thường trực”; “Giờ, nhờ Bộ Chính trị có… trách nhiệm, ông Thăng đang gỡ lịch, còn ông Cang thì đã thôi làm Phó Bí thư Thường trực! Đại hội đảng lần này tại Hà Nội, Bộ Chính trị tiếp tục thực hành… dân chủ, phân công ông Vương Đình Huệ làm Bí thư, quy hoạch ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội. Ở TP.HCM thì ông Nguyễn Văn Nên trở thành Bí thư cũng do… phân công. Trước ông Nên, Bộ Chính trị đã bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang (Bí thư Tây Ninh) về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.”
    -Trong bài “Vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới” trên báo Nhân dân điện tử vào ngày 5/11/2011, nguyên Phó Chủ tịch nc Nguyễn Thị Doan nói: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”. Giờ đây, đọc 01 số dòng trích trong bài viết của bác Trân Văn mới nhận ra dân chủ tại nc CHXHCNVN “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” là thế, ko phải là “dân chủ cuội” đâu? “Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo” là đúng thật rồi.
    -Cám ơn bác Trân Văn về bài viết.

  2. Nếu tác giả viết rõ ra là :những nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm ấy đều ma de in việt nam thì sẽ không có ai khóc cả.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây