Hiến pháp Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

    Đỗ Kim Thêm 17-10-2020 Vấn đề căn bản nhất mà Đảng Cộng Sản Việt Nam phải đối phó trong Đại hội Đảng XIII là lòng bất mãn cao độ của toàn dân với các chủ trương hiện nay của Đảng, mà điểm chủ yếu là dân chúng không tin tưởng về hệ thống chính quyền và … Continue reading Hiến pháp Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp