Câu đối ghi lại vụ Đồng Tâm

Hà Sĩ Phu

14-9-2020

1/ Đi binh như bầy con nít

Đem đại binh giết một ông già, lo sợ quá bởi lòng không Đại nghĩa!

Dựng tiểu tiết như bầy con nít, mưu mô thừa vì chí chẳng Công minh!

2/ Hai nhân vt chính:

– Vụ đồng đảng phanh thây, công trạng tuyên dương: ngài Phú Trng!

– Lòng giúp dân giữ đất, nỗi oan gánh chịu: c Lê Kình!

3/ S trớ trêu:

Kẻ cướp hiện nguyên hình, lại ngự ghế quan tòa, chân chính nhỉ?

Dân oan đành thúc thủ, phải buông lời thú tội, trớ trêu thay!

4/ Bi kịch Lê Đình Kình:

Thành tâm tin đảng trọn đời, chẳng biết thế thời khi… mãn cuộc!

Dũng cảm giúp dân giữ đất, đâu ngờ đồng đảng quyết… phanh thây?

5/ Công và ti của những xác chết:

– Làm chế độ hiện rõ nguyên hình, một xác Cụ Kình mang TỘI lớn!

– Giúp đảng ta diệt trừ phản nghịch, ba thây Cảnh Sát thật CÔNG to!

6/ Đảng với dân, thói quen và chuyện lạ:

– Một đảng viên còn đáng tin yêu, chuyện lạ ấy ở thôn Hoành nên… chép lại!

– Nhiều dân chúng cứ như mê ngủ, thói quen này trong nước Việt đáng…thôi đi!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây