Thông điệp của cô cháu gái nói với Tổng thống Donald Trump: ‘Từ chức’

    ABC News Tác giả: Mike Levine Dịch giả: Trúc Lam 14-7-2020 Trong cuộc phỏng vấn độc quyền, Mary Trump nói rằng, thật “nguy hiểm” cho người chú của mình lãnh đạo nước Mỹ. Nói về người chú có ảnh hưởng của mình, lần đầu tiên kể từ khi xuất bản cuốn sách mới có sức … Continue reading Thông điệp của cô cháu gái nói với Tổng thống Donald Trump: ‘Từ chức’