Việt – Mỹ liên thủ ứng phó Trung Quốc?

    Đặng Sơn Duân 3-7-2020 I. VỀ CUỘC TẬP TRẬN PHI PHÁP CỦA TRUNG QUỐC Ở HOÀNG SA Sau Việt Nam và Philippines, Bộ Quốc phòng Mỹ sáng nay đã ra tuyên bố về việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự ở khu vực bao trùm quần đảo Hoàng Sa từ ngày 1.7-5.7. Nếu … Continue reading Việt – Mỹ liên thủ ứng phó Trung Quốc?