Hẩu lốn

    Mạc Văn Trang 3-7-2020 Dân dã thường gọi hẩu lốn, hổ lốn hay tạp pí lù là những món trộn lẫn đủ thứ tạp nham, tuỳ ý, chẳng theo một thể thống nào… Cũng có thể dùng những từ này để nói tình trạng luật – lệ của Việt Nam: rất tuỳ tiện, cái nọ … Continue reading Hẩu lốn