Nhớ Hoàng Sa… Đâu tình anh em một mẹ?

    Vũ Kim Hạnh 19-1-2020 Hôm nay, 19/1, là ngày kỷ niệm Hải chiến Hoàng Sa. 74 chiến sĩ Việt Nam đã hi sinh. Trên FB đã thấy xuất hiện lại lời hẹn cũ “Năm sau về Hoàng Sa!”. Chưa trở lại được Hoàng Sa, nên không thể quên câu “Họ có giải phóng Hoàng Sa … Continue reading Nhớ Hoàng Sa… Đâu tình anh em một mẹ?