Đừng bị ám ảnh bởi chứng hoang tưởng tả khuynh

    Hoàng Dũng/ Nguyễn Tiến Dũng 30-11-2019 Các tác giả của bản kiến nghị (11 người chứ không phải 12 như ban đầu vì PGS TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết ông bị ghi tên khống vào văn bản kiến nghị, bất chấp ông đã nói rõ không đồng ý) chủ trương loại bỏ Francisco de … Continue reading Đừng bị ám ảnh bởi chứng hoang tưởng tả khuynh