Quái sự Lĩnh Nam: 9 người bỏ thiên đàng xuống địa ngục

Chu Mộng Long

24-9-2019

Khoảng 3 tháng trước, đất Lĩnh Nam xảy ra quái sự. Có 9 người con cháu Ngọc Hoàng bỏ Thiên Đường trốn sang quốc gia Địa Ngục. Có 2 người bị Quỷ bắt và thẩm vấn:

– Các ngươi đến đây bằng con đường nào?

Cả hai người đều thú nhận bay bằng con đường đại ngạch. Bay có tổ chức. Bay trong cùng phái đoàn với Tây Vương Mẫu khi đi tham quan học tập Địa ngục.

– Vậy thì sao không bay về cùng Tây Vương Mẫu mà trốn lại đây? – Quỷ hỏi.

Người thứ nhất nói:

– Tây Vương Mẫu suốt ngày lo giữ bộ áo dài và chiếc đồng hồ bạc tỉ nên không quan tâm đến chúng tôi.

Người thứ hai nói:

– Chỉ vì chúng tôi ghét bà ấy, mỗi lần mở mồm ra là trách chúng tôi chưa cống hiến gì cho Thiên đường. Cho nên chúng tôi cho bà ấy về một mình mà cống hiến.

Quỷ cười:

– Lẽ nào các ngươi chán Thiên đường mà đến Địa ngục? Thiên đường toàn đỉnh cao trí tuệ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngọc Hoàng, gì cũng làm được, gì cũng có, sung sướng thế, còn muốn gì nữa? Hay là Thiên đường chỉ là cái vỏ hư ảo?

Thấy Quỷ mỉa mai, hai người kia nhìn nhau rồi gân cổ lên cãi vì thể diện:

– Xứ Lĩnh Nam vốn có truyền thống hiếu kỳ. Thiên đường sung sướng quá, mà càng sung sướng thì càng chán, nên mới từng có chuyện Từ Thức bỏ cung Tiên về trần gian. Nay chúng tôi chán luôn cả trần gian nên muốn trải nghiệm luôn cả địa ngục…

Quỷ nghe nói dối như vậy bèn trói gô lại và tống cổ cả 2 về lại Thiên đường. Hai đứa run bắn vì sợ về nhà lúc này sẽ bị Tây Vương Mẫu phạt tội làm mất thể diện quốc gia. Thấy vậy Diêm Vương vội vàng ngăn lại. Diêm Vương ra lệnh:

– Cho chúng ở lại. Tìm bắt cho đủ cả 9 đứa và tạo điều kiện cho chúng trải nghiệm mùi địa ngục.

Hai người mừng quá lạy tạ Diêm Vương. Hôm sau Quỷ bắt cả 9 người nhốt một chỗ bẩn thỉu nhất. Tới bữa Quỷ toàn mang cvt tới và bắt ăn cho hết.

Chín người không chịu nổi mùi địa nguc nữa, bèn tổ chức hội nghị và bầu một bí thư phát đơn kiện đến Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:

– Muốn trải nghiệm địa ngục ta cho trải nghiệm địa ngục. Sao phải kiện?

Bí thư đại diện cho 9 người nói:

– Do khi bay sang đây chúng tôi thấy Địa ngục đẹp hơn, giàu hơn Thiên đường nên mới ở lại để tận hưởng…

Nghe đến đó Diêm Vương và cả đám quỷ cười khanh khách. Diêm Vương nói:

– Hóa ra Thiên đường của các ngươi là dối trá à? Áo dài và đồng hồ bạc tỉ của Tây Vương Mẫu là hàng mã à? Hay là ăn cướp của dân mà có? Dối trá như các ngươi bị cho ăn cvt là phải.

Bình Luận từ Facebook