Chúng tôi lên tiếng vì muốn báo Tuổi Trẻ phải là tờ báo “phụng sự bạn đọc”

Trung Bảo

22-8-2019

Một câu hỏi/quy chụp mà tôi và các bạn làm trang Báo chí sạch cứ gặp mãi đó là: “Tấn công báo Tuổi Trẻ có phải ăn tiền để làm truyền thông cho Asanzo?”

Thật chán vì phải viết điều này nhưng cũng nên viết ra. Chuyện ăn tiền tôi nghĩ không cần giải thích vì có giải thích cũng vô ích.

Chuyện viết về Tuổi Trẻ hay Asanzo là lựa chọn của chúng tôi, và chúng tôi chọn Tuổi Trẻ bởi có người muốn báo Tuổi Trẻ phải thật sự là tờ báo “phụng sự bạn đọc”, có người lại vì tính tình ngang ngạnh không chịu được sự dối trá, có người lại muốn góp chút sức và sở học của mình cho nghề báo… Chỉ là những lựa chọn cá nhân.

Báo Tuổi Trẻ đã từng hứa sẽ “mãi mãi phụng sự bạn đọc”. Ảnh: TT

Không thể bắt buộc người ta viết về Tuổi Trẻ thì phải viết về Asanzo. Đòi hỏi này nó phi lý như khi đặt câu hỏi: “Sao Tuổi Trẻ đánh Asanzo mà không đánh luôn TCL, Samsung…?

Chuyện Asanzo cho đến giờ này vẫn phải đợi phán xử của một bên có thẩm quyền, là các cơ quan chức năng. Các luận cứ của Tuổi Trẻ đưa ra rõ ràng cho đến giờ phút này không đủ cơ sở “khép tội” doanh nghiệp này như họ đã làm. Chưa hết, cái hợp đồng truyền thông do nhà báo Vân Trường gửi đi rõ ràng là một chỉ dấu suy đồi của nghề báo. Cho nên, viết về Tuổi Trẻ là lựa chọn vừa là cá nhân, vừa bởi vì chúng tôi có khả năng tìm kiếm thông tin đối với đề tài đã chọn.

Còn ai tuyên bố có bằng chứng về các sai phạm của Asanzo tôi cho rằng nên công bố cho chúng tôi được mở rộng thông tin, doạ dẫm mãi trên facebook cũng nhàm.

Báo Chí Sạch hứa ngay khi có kết luận của cơ quan chức năng chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn đại diện của Asanzo về những gì đang diễn ra và những điều sai phạm (nếu có) theo kết luận của nơi có thẩm quyền.

Đó là cách làm việc của những người làm báo, tạm gọi, là “có nghề”. Chúng tôi không đủ năng lực để bịa đặt ra thông tin hoặc ngoa ngoắt chửi bới người khác để ve vuốt sự yêu/ghét của người đời hòng kiếm likes. Nếu bạn tìm điều đó thì xin thứ lỗi, chúng tôi đã làm các bạn thất vọng.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. “Chúng tôi không đủ năng lực để bịa đặt ra thông tin hoặc ngoa ngoắt chửi bới người khác để ve vuốt sự yêu/ghét của người đời hòng kiếm likes”

    Théc méc của tớ là các nhà báo xã hội chủ nghĩa có đủ “năng lực để bịa đặt ra thông tin hoặc ngoa ngoắt chửi bới người khác để ve vuốt sự yêu/ghét của Đảng hòng kiếm likes” từ Đảng không ạ ? Ví dụ như chạy tội cho Bác Hồ, rằng thì là mà Bác Hồ không có ý định biến cách mạng tháng 8 thành Cộng Sản, qua bằng chứng là bản tuyên ngôn độc lập ?

  2. Tôi là bạn đọc báo tuổi trẻ từ lâu. Nhưng rất thắc mắc vì sao báo tuổi trẻ chỉ nhằm đánh các doanh nghiệp teong nước mà không có ý định giúp họ. Sao không tập trung xem hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài vi phạm luật vn. Như môi trường. Chuyển giá…

  3. Người ta ko thể tạo thiệt hại ma bằng cách huy động đóng cửa ở các đại lí.

  4. Tôi vẫn cho rằng người ta không cài tuổi trẻ trong vụ Asanzo đâu.

Comments are closed.