Quốc gia đứng đắn

Trần Quang Vũ

3-8-2019

Khi bị xâm phạm, quốc gia đứng đắn sẽ lần lượt thực hiện các bước sau:

1. Bảo vệ quốc gia là nguyên lý bất di,bất dịch và ngay tức khắc. Vấn đề là áp dụng thứ tự các phương pháp.

2. Thông báo cho toàn dân biết thực trạng:

a, Tình trạng bị xâm phạm và chỉ rõ chủ thể xâm phạm;

b, Các giải pháp đã, đang và sẽ áp dụng;

c, Phân công trách nhiệm giữa các bộ phận của quốc gia, trong đó rành rẽ trách nhiệm của lãnh đạo, nhân dân;

d, Xác định rõ địch ta hay chỉ là xung đột tức thời và kèm theo là thái độ quốc gia. Đất nước là của nhân dân chứ không phải của một nhóm người.

3. Bằng cả năm con đường hòa bình xử lý tranh chấp:

a, Công bố công khai thái độ quốc gia kèm theo sách trắng về quá trình xâm phạm;

b, Kêu gọi toàn dân định cư trong nước và nước ngoài bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp nơi mình sinh sống lên án và cô lập bên xâm phạm;

c, Đối thoại công khai, sòng phẳng với bên xâm phạm;

d, Kêu gọi các tổ chức quốc tế, các quốc gia và loài người tiến bộ ủng hộ;

e, Soạn thảo và chuyển thông điệp đến nhân dân của quốc gia xâm phạm

4. Đưa vấn đề, đề nghị can thiệp bằng sức mạnh, quy chế của các tổ chức quốc tế; đặc biệt là các tổ chức cả ta và quốc gia xâm phạm đều là thành viên.

5. Áp dụng các giải pháp trả đũa ngoại giao: Hạ cấp quan hệ ngoại giao; tạm ngừng các quan hệ giao thương; đóng băng các quyền lợi kinh tế nước xâm phạm; thực hiện chế độ quản lý công dân nước xâm phạm.

6. Khởi kiện ra tài phán quốc tế.

7. Trao cho nhân dân quyền quyết định:

a, Phân biệt bạn, thù;

b, Cấp quan hệ ngoại giao;

c, Có hay không dùng sức mạnh quân sự bảo vệ quyền lợi quốc gia.

Không thực hiện các giải pháp quyết liệt bảo vệ quốc gia, dân chúng có quyền đòi hỏi.

PS, Status viết khi tròn một tháng sự xâm phạm trắng trợn của TQ tại Tư Chính không giảm mà còn tăng thêm, chúng vu cáo VN.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Không biết cố ý hay vô tình mà một số người vẫn nhận định tổ chức loài vẹm là một chánh quyền của loài người. Và vì thế những người này dùng tất cả những chuẩn mực của một chánh quyền của con người để so sánh.
    Nói thì hơi thô lỗ chứ thật tình bọn vẹm ỉa lên tất cả các thứ đó. Các vị không nhận thấy ngay cả trước Quốc Tế, bọn vẹm thò một thứ mà loài người gọi là bàn tay (và bản mặt … khỉ) ra ký kết một số công ước. Nhưng bọn chúng có thực hiện những điều chúng ký đâu ? Rồi Quốc Tế phải theo dõi để bắt chúng thực hiện. Bọn chúng tránh né và chối bay biến. ….
    Tất cả những việc đó đâu phải là hành vi của con người.
    Nói chuyện với loài vẹm rất vô ích. Cách duy nhất là tiêu diệt bọn chúng all. Vì một lẽ: cộng sản chỉ có thể bị tiêu diệt chứ không thể thay đổi.
    Nếu có ai đi ngược lại điều này sẽ nhận hậu quả khủng khiếp.

Comments are closed.