Tại sao tiền lại phá hoại nền tảng xã hội Việt Nam đến thế?

    Mạc Văn Trang 18-7-2019 Sức mạnh của tiền tệ trong thời kỳ tiền tư bản, trong thời kỳ tư bản hoang dã cũng như ở các thể chế xã hội khác nhau hiện nay ra sao, xin nhường cho các nhà chuyên môn phân tích. Từ trải nghiệm thực tế, tôi có vài chia sẻ … Continue reading Tại sao tiền lại phá hoại nền tảng xã hội Việt Nam đến thế?