Tỷ Nhục ngoại truyện

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Tiến Tường

3-7-2019

Tỷ Nhục đại nhân năm ấy hạ sơn làm kinh tế. Thiên hạ một phen trầm trồ. Nghĩ Tỷ Nhục đại nhân ở nơi thâm sơn cùng cốc, quanh năm gió buốt mây mù. Việc giỏi nhất là o bế gia tộc, người ngồi chỗ nọ, kẻ ngồi chỗ kia. Làm sao biết làm kinh tế?

Tỷ Nhục đại nhân cười thầm trong bụng, khinh mạn bọn người trong thiên hạ quên mất cái món chà bài của sới Hà Giang.

Việc đầu tiên khi chấp chính, Tỷ Nhục đại nhân sắp xếp cho tập đoàn Tỷ gia ấm chỗ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tuyệt đối phải mang họ Tỷ. Thiếu ghế thì đặt thêm ghế, thiếu chức thì nghĩ thêm chức.

Ngày này tháng khác, Tỷ gia ngồi phòng khánh tiết. Hết họp chính sự thì khua giấy má xuống bàn, họp việc họ mạc, coi như tiện thể. Có đám mõ vào gõ cửa vấn: Tỷ Nhục nói xem, tại sao trên dưới trong ngoài phủ lỵ, lại toàn họ Tỷ thế này? Tỷ Nhục đại nhân cười xởi lởi: Đấy, tình thưa toàn ngẫu nhiên trùng hợp. Nhờ tài năng mà quần tụ chốn này cả. Họ mạc gốc gác chẳng qua là sự tình cờ.

Bẵng thời gian, việc làm ăn vào guồng. Thủ quỹ lên gõ cửa báo: Trình thúc thúc. Vừa rồi mưa thuận gió hoà. Việc làm ăn có chút hanh thông. Bẩm thúc, lời hai đồng.

Tốt! Mau ghi vào sổ sách lời mười đồng, Tỷ Nhục lệnh.

Thủ quỹ lấn cấn: Trình thúc thúc, việc này chà có hơi lố!

Tỷ Nhục đại nhân quắc mắt: Nhà mi quên gốc tích sới ta chăng?

Dạ bẩm không dám ạ. Bỉ chức lập tức ghi vào sổ lời mười đồng. Sổ sách là của họ, hai đồng là của chúng ta vậy.

Giỏi! Giỏi quá! Truyền nhân của ta đây rồi. Tỷ Nhục đập bàn quát. Truyền cho thuộc cấp lui. Đại nhân còn việc hệ trọng, giải oan cho Tỷ tiểu thư vừa rồi chà điểm hơi lố bị bại lộ.

Tỷ Nhục đại nhân nghĩ việc này dễ như trở bàn tay, cũng không lấy gì làm khó. Bèn thư thái nhắp trà. Nhấm nháp xong, Tỷ Nhục đại nhân khoan thai đi tè. Đang lúc rùng mình khoái trá lim dim mắt. Bất giác ngó lên tường một lúc, thấy một dòng chữ mờ, Tỷ Nhục đại nhân dụi mắt nom rõ. Vừa đọc xong dòng chữ liền lên cơn co giật, lăn đùng ra á khẩu.

Bọn nha lại hay sự tình vào hộ giá, khiêng Tỷ Nhục đại nhân sõng sượt ra ngoài, không hiểu cớ sự sao lại vậy. Bèn soi tỏ dòng chữ trên tường thì thấy viết:

“Đinh đại nhân từng tè ở nơi này”…

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây