Chi phí nâng điểm và thể chế đầy tớ

Tâm Chánh

26-5-2019

Đây là lúc bí ẩn của thể chế cần được khám phá: làm đầy tớ không ai sống được bằng lương nhưng ai cũng sống, thậm chí sống tốt hơn nhân dân của mình.

Nhân dân như những ông chủ nuôi một lũ người làm luôn sẵn sàng trộm cắp của mình không từ một thứ gì.

Biết rồi ông chủ cũng không còn gì, chúng thay luôn chủ, sang tay những thứ quyền của chủ cho chúng. Như quyền canh cửa, đang làm ra thu nhập siêu ngạch của đám bảo vệ.

Đạo đức của chúng là dành lại cho ông chủ thực quyền đóng thuế, đóng thuế thay luôn chúng cái phần tài sản mà chúng đã trộm cắp nhiều lần.

Bọn người ở ấy thuyết phục các ông chủ, làm con ở phải có bằng cấp, phải ở trong thành phần “tinh hoa”.

Cái giấy thông hành “tinh hoa” ấy cũng là cái hào luỹ ngăn ông chủ trở thành người ở, bảo đảm cho mình độc quyền làm đầy tớ.

Đàn đống hậu sinh nên phải phân phối tới suất chờ. ( Không phải mua bán khó nghe mà là một cách xếp hàng. “Tinh hoa” cao thì được thấy trước. Muốn chắc ăn thì phải bảo đảm “tinh hoa” nhiều hơn.)

Chi phí nâng điểm một tỉ đồng ấy cũng chỉ để chắc ăn được theo nghề bảo vệ hoặc gia nhập tinh hoa hàng tỉnh. Còn phải lấy bằng, phải thi tuyển vào biên chế con ở, thăng ngạch, qui hoạch, luân chuyển đề bạt… ải nào cũng sáng loá giấy bạc tinh hoa.

Bởi, muốn hiểu ở đâu ra một tỉ thì phải nghĩ qui trình “tinh hoa” đi qua những khâu nào.

Cứ làm rõ qui trình, từ chắc chắn đến chắc ăn, để ăn được phải tiêu pha những gì. Lấy con số tiêu pha ấy làm cơ sở, rồi cộng với tiền lương biên chế đang được trả, hẳn đã hình dung chi phí tối thiểu của xã hội cho đầy tớ.

Không ai sống được bằng lương nhưng vẫn sống được, chính là nhờ được đáp ứng cho phần tiêu pha đó. Nguồn hỗ trợ ngoài lương ấy “vận dụng” từ đâu?

Lò đang rực lửa hổm rày khui cho thấy chúng cướp từ quyền sở hữu toàn dân và nền chính trị một mình. Kỳ thực đó chính là cái cơ chế xài hàng fake, cho đầy tớ cướp avatar ông chủ.

Nguồn đầy tớ được tạo nguồn theo phương pháp một tỉ vị chi một nhiệm kì cũng đủ giữ quyền lực quốc gia.

Phương thức con chủ tịch EVN có thể cung ứng các nguồn còn lại. Cứ theo vậy ông chủ nhân dân chớ hề cục cựa, nhúc nhích.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây