Phong Thần, phong Phật

Chu Mộng Long

14-5-2019

Phật Tổ vừa được phong tướng để khỏi tâm tư. Ảnh: FB Nguyễn Công Vượng

Thời cổ đại, người ta chỉ phong thần cho những người có công to. Như Bàn Cổ khai thiên lập địa, như Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông kiến tạo văn hóa văn minh và dạy dân cày ruộng, se tơ dệt lụa…

Còn thành Phật thì vô cùng khó. Không phải do ai phong mà phải trường kỳ tu luyện cho đến khi thoát mọi ô tạp của ngoại cảnh, tâm định, trí tỏa hào quang thoát khỏi vô minh mà nhìn thấu sáu cõi mới thành bậc giác ngộ.

Càng về sau, sự phong thần ngày một đơn giản. Những kẻ chiến thắng được gọi là anh hùng đều có thể được phong thần. Rộng hơn, kẻ mạnh gây ra chết chóc và nỗi sợ hãi cũng có thể được phong thần.

Ở Bắc Ninh có một tướng cướp cũng được phong thần, vị thần nổi tiếng sinh ra lễ hội chém heo ấy. Đến lúc thần xuất hiện tràn lan, đến ba cục đất thành Thần Táo, cái bình vôi các bà ăn trầu thành Thần Bình Vôi, đến con chuột cũng thành Thần Tý. Ở đâu có sự sợ hãi, ở đó có Thần để đe dọa. Thần đã thay đổi chức năng từ thân dân thành dọa dân. Thần lẫn lộn với Ma Quỷ, gọi chung là Quỷ Thần.

Đến lượt thành Phật cũng dễ. Việc tu luyện để thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni 3000 năm chỉ có một. Ở xứ sở này Phật mọc tràn lan. Chùa Tổ ở Thuận Thành Bắc Ninh có bà Man Nương, đêm hè nóng bức phơi trần truồng ra ngủ giữa cửa chùa, sư cụ Khâu Đà La bước qua bắn tinh thế nào mà thụ thai và thành Phật Mẫu. Nhà Trần giết cả họ Lý để soán ngôi, giết cả vạn quân Mông – Nguyên rồi mấy ông vua ám thị cảnh giết người lên núi đi tu cũng nhanh chóng thành Phật.

Nôm na, không phải Phật sinh ra chùa mà ở đâu lập chùa ở đó sinh ra Phật. Phật từ bi đến mức không sát hại con giòi con bọ, nhưng nghe nói ở miền Nam có chị giỏi ném lựu đạn vào chợ gây chết nhiều người, đến khi bị tử hình cũng được tôn thành Phật. Phật Tổ không linh chứ Phật Con Phật Cháu linh lắm!

Một lần rước Phật về tu tại gia, tôi hỏi một nhà tu, rằng sao bây giờ thành Phật dễ vậy? Nhà tu bảo, phong Phật càng nhiều càng tốt, không phong Phật anh em họ tâm tư lắm! Mà đã tâm tư nổi lên thì anh em sẽ quậy phá như Ma Quỷ vậy!

Ra thế! Sau thời gian tụng kinh gõ mõ, mỗi lần vài tiếng đến mướt mồ hôi, tôi mới giác ngộ ra, rằng sao mình không tập ném lựu đạn để dễ thành Phật hơn?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Với đảng viên đcsvn cùng đám bò đỏ, chúng chỉ theo đạo Hồ và tụng Mac lê nên chúng đều thành Phập và Bập.
    Bac CML nói đúng, nói hay, nhưng bác phải sám hôi ngay và luôn, mong đc sự khoan hồng của Phật pháp.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây