Nhà nước vô pháp!

Mai Bá Kiếm

8-5-2019

Chủ tịch và phó chủ tịch nước, thủ tướng và các phó thủ tướng và tất cả các bộ trưởng đều là đại biểu Quốc hội.

Quốc hội tam quyền hiệp lập, hành pháp và lập pháp đồng tính. Các ủy ban của Quốc hội và các đại biểu chuyên trách hoàn toàn không soạn thảo bất cứ dự luật nào, mà để cho các bộ thuộc Chính phủ soạn ra các dự thảo luật thuộc lĩnh vực của bộ đó phải thực thi.

Bộ Công an quản lý biểu tình, độc quyền soạn dự luật biểu tình, nếu bộ chưa soạn thì không bao giờ có luật và biểu tình là bất hợp pháp.

Bộ LĐTB XH chưa soạn dự luật đình công, thì công nhân đình công muôn đời là sai luật.

Bộ Tài chính soạn dự Luật Phí và lệ phí, Quốc hội giơ tay, thành ra Luật Phí và Lệ phí, đây là “luật đơn tính hành pháp” (vừa soạn luật vừa thu).

Trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí có hiệu lực từ 1/1/2017 có “Phí sử dụng đường bộ”, do Bộ Tài chính quy định mức thu đối với đường do Trung ương quản lý và HĐND tỉnh quy định mức thu đối với đường do địa phương quản lý.

Tiền bộ trưởng – hậu tù nhân Đinh La Thăng cho nhóm lợi ích làm đường BOT và lập ra “Trạm thu phí BOT” ngang nhiên vi phạm và chà đạp Luật phí và Lệ phí.

Nguyễn Văn Thể bộ trưởng kế nhiệm đề nghị đổi thành “Thu giá BOT” do căn cứ vào Luật Giá 2012 là xảo ngôn và đánh tráo khái niệm, nhưng báo chí chính thống không hề lật mặt nạ Thể, Luật Giá chỉ quy định về quản lý giá, bình ổn giá, kê giá, định giá, áp giá… chứ không hề có quy định “thu giá”.

Vậy mà chủ tịch Quốc hội và chủ nhiệm các ủy ban trực thuộc cùng các đại biểu chuyên trách không hề dám cảnh cáo Thể đừng “đổi chữ lách luật”.

Chỉ có dư luận chửi quá, Thể mới ngại mà xóa chữ ‘thu giá”, vì tự điển tiếng Việt không có từ “Thu giá”, theo nghĩa tiếng Anh thì giá (cost) khác với phí (fee), còn theo nông dân, giá có nguồn gốc từ đậu xanh, Thể chỉ thả cá trê, chứ có hột đậu xanh nào mà đòi “thu giá”?

Sau khi mạng xã hội chú tâm đến “Linh nựng” và sát thủ Đoàn Thị Hương, Thể bèn đề nghị chính chủ là Chính phủ được “thu tiền BOT” vì kẻ bị thu tiền được hiểu ngầm là trả phí!

Thể “đổi chữ lách luật”, vì biết rằng đồng liêu của mình là bộ trưởng Tài chính sẽ không bao giờ soạn “Dự Luật Tiền và Lệ tiền”.

Có lẽ Thể sợ phạm húy, nếu không sẽ đề nghị đổi thành “Trạm Thu Ngân BOT”.

Bộ trưởng này soạn luật thì bộ trưởng kia “đổi chữ lách luật”, loạn từ chính chủ, thì là nhà nước vô pháp, tạm quyền đồng tính, hành pháp – lập pháp cận huyết, luật bị khuyết tật, cứ sửa đổi bổ sung hoài vẫn không lành lặn!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Bài lề dân nào cũng hết sức đúng và hay, trái ngon Cộng sản bảo ôi thiu, cứt mèo bảo bánh ngọt.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây