Đô đốc Trần Văn Chơn qua đời ở Mỹ

    Trung Bảo 5-5-2019 Ông thọ 99 tuổi. Tin này chắc mấy ai quan tâm, bởi ông Chơn là Đô đốc Hải quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quan tâm đôi khi bị để ý. Nhưng mình lại quan tâm, bởi Đô đốc Chơn là Tư lệnh cuối cùng của Hải quân Việt Nam … Continue reading Đô đốc Trần Văn Chơn qua đời ở Mỹ