Làm chính trị thời loạn

Đỗ Ngà

16-4-2019

Tào Tháo có nhiều con, trưởng nam là Tào Phi, út nam là Tào Xung. Tào Xung nhỏ nhưng rất thông minh. Tào Tháo tính lập Tào Xung nối ngôi. Tào Phi biết thế tức lắm, nên Phi bèn bắt rắn độc cho cắn Tào Xung và bắt chuột cho cắn mình. Loài rắn độc này có vết cắn y hệt chuột độc, cả 2 đều trúng độc nằm liệt giường. Thế nhưng Tào Phi khỏi bệnh còn Tào Xung chết, vì chuột không độc bằng rắn.

Tào Tháo nổi trận lôi đình và ông ta nghi ngờ Tào Phi làm điều đó. Điểm mấu chốt để Tào Tháo nghi ngờ Tào Phi là ông ta tự đặt và giải câu hỏi “Nếu Tào Xung chết thì ai có lợi nhất?”. Tất nhiên Xung chết thì Phi sẽ là người thừa kế ngôi vương của Tào Tháo. Và đó là điều mấu chốt mà những kẻ giả dối khó qua mặt.

Tào Tháo biết Tào Phi giết em và ông ta đã buộc 3 đứa con ông trực 3 ngày 3 đêm bên linh cửu Tào Xung. Từ đó ông rình và thấy Phi vì lo sợ âm mưu bị lộ mà tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng nên không thể ngủ được. Tào tháo đã tra hỏi, nhưng do nghe lời chỉ giáo của Tư Mã Ý mà có chết Phi cũng không nhận lỗi. Cuối cùng, Tào Tháo dù biết Phi giết em nhưng vẫn giao ngôi báu cho Phi vì chỉ có Phi mới có phẩm chất của nhà chính trị trong thời loạn lòng người hiểm ác.

Vâng! Làm chính trị là thâm hiểm, lì lợm, và dối trá và bảo vệ cái sai tới cùng. Đó là đặc điểm của một bậc quân vương trong thời loạn. Không ác, không nhẫn tâm thì bị thịt. Làm chính trị thời loạn là thà ta thịt kẻ khác chứ không để ta bị kẻ khác thịt. Đó chính là một dạng biến thể của câu nói “thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta” – một châm ngôn sống của Tào Tháo.

Bản chất của làm chính trị trong thời loạn nó tương tự như làm chính trị trong ĐCS. Sự chém giết nhau, đấu đá nhau để giành ghế nó đòi hỏi những người CS trong hàng ngũ Trung Ương phải có phẩm chất đó. Từ năm 2014 đến nay lần lượt Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh và Trần Đại Quang phải chấp nhận số phận nghiệt ngã đó. Cho nên, để giải mã một sự thật trong thời đại bưng bít thông tin “thân thế và sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia”, thì muốn biết sự thật, bạn phải đặt câu hỏi “Nếu ông A bị thuốc chết thì ai có lợi nhất?” .

Và từ đó bạn sẽ giải ra chứ không cần ngồi ngóng thông tin chính thống. Nếu thông tin chính thống mà nói thật thì nó phạm tội “làm lộ bí mật quốc gia” à? Cho nên để biết sự thật, cần có óc quan sát và suy luận. Đừng tin báo chí CS.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây