Giáo dục tuyên truyền nhồi sọ

Đỗ Thành Nhân

6-4-2019

Nhà trường là nơi giáo dục đạo đức, tri thức, pháp luật, rèn luyện thể chất cho chác cháu học sinh; nhưng dưới chế độ cộng sản thêm chức năng tuyên truyền, nhồi sọ học sinh.

Sản phẩm giáo dục thế kỷ 21 đây sao?

Thưa giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bộ trưởng Giáo dục đào tạo, đang là Bí thư TP HCM. Một thành phố lớn nhất nước của một nhà nước pháp quyền …, tại sao ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân – người lãnh đạo cao nhất của TP HCM không sử dụng công cụ pháp luật để giải quyết?

Trong khi người dân Vườn rau Lộc Hưng đã khiếu nại, khởi kiện chính quyền tước đoạt quyền sử dụng đất từ hơn nửa thế kỷ nay của họ.

Nhiều luật sư đề nghị chính quyền đối thoại, người dân đã khiếu nại tới cấp trung ương, tới thanh tra chính phủ.

Nhưng chính quyền TP HCM có đầy đủ công cụ của một nhà nước pháp quyền (công an, viện kiểm sát, tòa án) lại không chịu phân xử hay đối thoại theo quy định pháp luật.

Hay là pháp quyền xã hội chủ nghĩa nên phải như vậy?! Đó là: đàn áp – cướp, tuyên truyền – nhồi sọ.

Hình cháu bé bị cưỡng chế ra khỏi nơi sinh sống, em chứng kiến cảnh cướp; nhưng phải:

“1- Khẳng định tính pháp lý khu đt công trình công cộng tại Phường 6 là đt công.

2- Khẳng định việc cưỡng chế xây dựng vi phạm pháp luật trên đất công trình công cộng được thực hiện theo đúng quy dịnh của pháp luật. …”

Một ông mang danh giáo sư, tiến sĩ từng làm nhà giáo, bộ trưởng giáo dục đào tạo nhưng thực thi chính sách giáo dục nô dịch bằng chính sách đào tạo tuyên truyền, nhồi sọ để ngu dân hóa!

***

Xem văn bản của Phòng GD&ĐT Tân Bình chỉ đạo các trường học trên địa bàn: tổ chức tuyên truyền việc thực hiện dự án xây dựng cụm trường học tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2019

ỦY BAN NHẤN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 01/GDĐT-VP

V/v tổ chức tuyên truyền việc thực hiện dự án xây dựng cụm trường học tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình.

Kính gửi: Hiệu trường các trường MN, TiH, THCS (CL, Ngoài CL) và Đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND-M ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức tuyên truyền việc thực hiện dự án xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS (CL, Ngoài CL) và Đơn vị giáo dục trực thuộc tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền đến toàn bộ giáo viên, viên chức, người lao động và học sinh của trường việc thực hiện dự án xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình, cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền:

Nội dung tuyên truyền nhất quán về nội dung chú trương và nguyên tẳc công tác quản lý Nhả nước nhưng linh hoạt về hình thức và sát, phù hợp với thực tể, gồm:

1- Khẳng định tính pháp lý khu đất công trình công cộng tại Phường 6 là đất công.

2- Khẳng định việc cưỡng chế xây dựng vi phạm pháp luật trên đất công trinh công cộng được thực hiện theo đúng quy dịnh của pháp luật.

3- Khẳng định giá hỗ trợ các hộ trực canh trên đất công trình công cộng tại Phường 6 là không thay đổi.

4- Khẳng định đất công trình công cộng tại Phường 6 được sử dụng nhằm đáp ứng nhu câu phục vụ giáo dục – đào tạo và nhu cầu an sinh xã hội của Nhân dân.

5 Kêu gọi, động viên Nhân dân trực canh trên đất công trình công cộng tại Phường 6 cùng chính quyền quận Tân Bình thực hiện việc kê khai, sử dụng để quận hoàn thảnh công tác chi hỗ trợ; kêu gọi người dân không nghe lời tuyên truyên, xuyên tạc, xúi giục, kích động của đổi tượng xấu làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất công trình công cộng và thực hiện các dự án phục vụ như cầu giáo dục – đào tạo và an sinh xã hội; đồng thời kêu gọi Nhân dân tích cực, mạnh dạn tố giác các đối tượng có hành vi chống đối, phá hoại, cản trở công tác quản lý nhà nước của quận và thực hiện các dự an trên đất công trình công cộng tại Phường 6.

2. Hình thức và thời gian tuyên truyền:

– Tập trưng bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị, nhưng phải đảm bảo tính hiệu quả.

– Việc tổ chức tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên trong các buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần và trong các cuộc họp, sinh hoạt giáo viên định kỳ.

– Tập trung tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục từ tháng 3/2019 đến 30/6/2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS (CL, Ngoài CL) và Đơn vị giáo dục trực thuộc trên địa bàn quận Tân Bình khẩn trương tổ chức triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhn:

– Như kính gửi;

– TT UBND/Q;

– Ban TGQ/U;

– Lưu VT,VP.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Khắc Huy

Tham khảo hình ảnh: “cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

  Trên cổng một trường nọ
  Ở Nam Phi, người ta
  Khắc câu nói nổi tiếng
  Của Nelson Mandela.

  “Muốn hủy diệt một nước,
  Không cần bom hạt nhân.
  Tên lửa và đại bác,
  Tàu chiến cũng không cần.

  Chỉ cần ngành giáo dục
  Của nước ấy suy đồi.
  Chuẩn thấp, chất lượng thấp
  Gian lận điểm và rồi

  Các bác sĩ nước ấy
  Sẽ giết chết bệnh nhân,
  Và các nhà chính trị
  Hoang phí tiền của dân.

  Mua bằng, gian lận điểm,
  Kỹ sư, nhà mới xây
  Nứt lún hoặc sụp đổ,
  Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

  Cũng vì lý do ấy,
  Trong tay các quan tòa
  Công lý bị bóp méo,
  Gây hậu quả xót xa.

  Khi giáo dục xuống cấp,
  Trí thức thành lưu manh.
  Tôn giáo sẽ xung đột.
  Đất nước sẽ chiến tranh.

  Vì vậy, để sụp đổ
  Ngành giáo dục nước nhà,
  Tức là tự cho phép
  Sụp đổ một quốc gia.

  Nguồn Mạng.

 2. Cướp

  Thơ Nguyễn Duy

  con ơi mẹ dặn câu này
  cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

  Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
  cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
  có con dấu đóng đỏ tươi
  có còng có súng dùi cui nhà tù

  cướp xưa lén lút tù mù
  cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
  con trời bay lả bay la
  cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

  dân oan tuôn lệ ròng ròng
  mất nhà mất đất nát lòng miền quê
  tiếng than vang động bốn bề
  cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

  ai qua thành phố Bác Hồ
  mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
  bây giờ mẹ phải dặn thêm
  quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

 3. Mới đọc đoạn đầu đã thấy bọn làm GD chỉ là một lũ vô học: Cả một đoạn dài ngoẵng nhưng là một câu câu cụt!! “Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND-M ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức tuyên truyền việc thực hiện dự án xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình.” chỉ là một vế của một câu thoi, các cháu HS cũng không dốt đến thế!
  Vậy mà bọn chúng muốn dạy mọi người, kể cả thày cô giáo! Lãnh đạo ngành GD (dù là cấp địa phương) mà vô giáo dục đến vậy! Chí cần là đảng viên CS là xong?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây