Vạch mặt bọn đồng lõa

Nguyễn Đình Cống

13-3-2019

Dư luận cho rằng, dự thảo Tiêu chuẩn về nước mắm “TCVN 12607-2019” có chứa những điều khoản mà thực hiện nó sẽ dẫn đến hủy hoại nền sản xuất truyền thống. Đó là một tội ác thuộc dạng tham nhũng chính sách. Việc này do sự cấu kết của 2 bên: kẻ chủ mưu và bọn đồng lõa. Một bên là Ban soạn thảo tiêu chuẩn, bên kia, theo một số nguồn thông tin là tập đoàn Masan (SX nước mắm công nghiệp).

Xét theo hình thức thì Ban soạn thảo là chủ trì, chịu trách nhiệm chính về nội dung tiêu chuẩn, còn Masan đóng vai trò xui dục, góp ý kiến. Tuy vậy, thực chất thì Masan là kẻ chủ mưu, còn Ban soạn thảo là bọn đồng lõa, dùng quyền lực của mình để giúp Masan thực hiện mưu đồ.

Theo bài báo “Động trời: Masan tham gia xây dựng tiêu chuẩn cho nước mắm truyền thống” của Phạm Việt Thắng, báo Tiếng Dân đăng ngày 12/3, thì ban đầu Ban soạn thảo không có đại diện của Masan và đã soạn xong dự thảo 1 với nội dung nghiêng về bảo vệ nước mắm truyền thống. Nhưng rồi từ tháng 2/2019 trong Ban soạn thảo xuất hiện đại diện của Masan và phần lớn nội dung dự thảo 1 được sửa đổi theo xu thế có lợi cho nước mắm công nghiệp và có hại cho nước mắm truyền thống.

Nếu bài báo của Phạm Việt Thắng là đúng, thì đã rõ kẻ chủ mưu và bọn đồng lõa, mà trong việc này tội của đồng lõa nặng hơn, nghiêm trọng hơn, mặc dầu lợi ích cá nhân thu được rất ít. Bọn này cần được vạch măt, chỉ tên để lên án, để trừng phạt. Đó là nói về sự trừng phạt của trần gian mà bọn chúng hy vọng có thể tránh được nhờ mưu mẹo và ngụy biện. Còn sự trừng phạt của tâm linh, của nghiệp báo thì không cách gì thoát được ngoài việc tự sám hối và trả nghiệp.

Trước hết cần đặt ra và làm sáng tỏ các vấn đề:

1- Tại sao và ai đã đưa đại diện Masan vào Ban soạn thảo.

2- Hoạt động của đại diện Masan, sự đồng tình và phản đối của các ủy viên khác trong Ban (12 người).

3- Những quan hệ mua chuộc, mờ ám, cấu kết lợi ích nhóm trong vụ việc này.

Có thể trong Ban soạn thảo chỉ có một số nào đó đã bán linh hồn cho quỷ dữ để kiếm chác lợi lộc, một số tuy có thấy sai trái, nhưng cầu an, ngại đấu tranh hoặc bị lừa. Nghe đâu ủy viên Lê Trần Phúc Đức, vì phản bác ý kiến của đại diện Masan mà đã bị loại khỏi Ban.

Đấu tranh để chống lại bọn đồng lõa trong vụ này chính là các vị còn giữ được lòng trung thực trong Ban soan thảo. Các vị hãy lên tiếng, nếu biết mà không lên tiếng các vị sẽ mắc vào tội đồng lõa.

Với kẻ chủ mưu: Chúng mày tưởng bỏ ra vài tỷ đồng để mua chuộc Ban soạn thảo TCVN 12607 sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn khi đánh sập được nước mắm truyền thống. Với bọn đồng lõa: Chúng mày đã vì tham mà bị làm cho tối mắt, mờ ám lương tâm, không kịp nghĩ đến tác hại do việc làm gây ra.

Xin nhớ cho, việc làm này là tội ác, chúng mày có thể lừa được, mua được một số quan chức độc quyền, vừa tham vừa ngu, chúng mày không lừa nổi nhân dân và càng không thể lừa được Thần Phật cùng các Vị Anh Linh của Đất nước. Chúng mày gây nghiệp ác thì rồi chúng mày, con cháu chắt chúng mày sẽ phải trả nghiệp. Hãy nhớ đến Luật Nhân Quả mà tu tỉnh. Hãy mau mau tỉnh ngộ lại, tìm mọi cách để sửa chữa lỗi lầm.

Bình Luận từ Facebook