Cướp quyền dân có bị khai trừ?

FB Tâm Chánh

10-3-2019

Người dân dựng lều, thay phiên nhau đếm xe tại khu vực BOT Ninh Lộc. Ảnh: VNN

Ai đã dám tuyên bố hành động của người dân đếm xe qua trạm BOT là một hành động gây rối?

Ai đã dám tự xác lập cách gọi tên nước chấm của ông chủ tỉ phú, thực chất là nước chấm giả, nhái nước mắm là nước mắm tiêu chuẩn?

Ai đã dám tuyên bố yêu cầu công dân mất bằng lái xe muốn được cấp lại phải thi như cấp mới?

Ai đã qui hoạch hàng ngàn ha đất nông nghiệp lại còn vận động các nguồn chi có gốc ngân sách hỗ trợ xây dựng chùa, tượng tranh nhất nhân gian?

Cứ nghiên cứu hệ thống quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam đều thấy những tuyên bố và việc làm đó đều trái với các nguyên lí, đường lối, cương lĩnh chính trị của đảng.

Nhưng những tác giả của nó hẳn đều là đảng viên.

Thậm chí những đảng viên như ông Nguyễn Văn Thể, tham gia cỡ Ban chấp hành TƯ, phải có bằng đỏ lý luận cao cấp, mà không thèm thuộc những bài sơ giản về lí luận nhà nước pháp quyền trong giáo trình đỏ của đảng.

Các tổ chức đảng có kiểm điểm, xử lí họ theo nguyên tắc kỉ luật của đảng?

Chỉnh đảng, đảng đề ra thuyết kiểm soát quyền lực.

Thực tế đang đặt ra vấn đề xác lập giới hạn của quyền lực nhà nước một cách rõ ràng.

Diễn biến gần đây trong sự phát triển của xã hội Việt Nam cần duy trì trở lại cuộc thảo luận xã hội về giới hạn này, nhất là cơ chế cụ thể để thực thi nó.

Hiến pháp 2013 đã đi hết gần một nhiệm kì chính trị. Nó có nguy cơ trở thành một sản phẩm chính trị ít khả dụng, khi nhiều điều luật có thể giúp hạn chế nguy cơ một thể chế cai trị nhân dân hãy còn là những “qui phạm treo”.

Những qui phạm treo ấy đang là tương lai tươi xanh cho những kẻ muốn cướp của dân không từ một thứ gì chứ đâu nữa.

Đảng phải khai trừ những kẻ cướp ấy trong tổ chức của mình.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây