Những tâm ma khoác áo tuyên giáo

 •  
 •  
 •  
 •  

FB Nguyễn Ngọc Chu

25-2-2019

Bắt giam hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn là bước đi cần thiết trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ. Hai kẻ cầm đầu vụ cướp 8900 tỷ mà không bị trừng trị thì lòng tin của dân vào Đảng sẽ càng tiếp tục giảm xuống. Nhưng ngay cả khi đã trị tội thích đáng Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn, thì cũng không làm người dân bớt lo lắng.

Là bởi vì, không chỉ băng cướp Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn, mà hàng ngàn băng cướp khác đã và đang cướp tiền ngàn tỷ của dân ở khắp mọi nơi. Không thể bỏ tù hết những băng cướp này vì chúng đã đông lại còn ngày càng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tiêu diệt tận gốc nguyên do sinh ra các băng cướp này mới là điều nhân dân thiết tha chờ đợi.

Muốn tiêu diệt tận gốc nguyên do sinh ra các băng cướp như Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn, thì phải hỏi ai là người đã đưa Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn lên cầm đầu Bộ Thông Tin và Truyền Thông? Chỉ có ở vị trí Bộ trưởng Bộ 4 T thì Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn mới có quyền lực để thực hiện vụ cướp đoạt 8900 tỷ. Chính những nhân tố đưa Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn lên chức vụ Bộ trưởng Bộ 4 T mới là những mục tiêu cần tiêu diệt.

Nhưng không chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ 4T mà còn chức vụ Phó Ban Tuyên Giáo Trung ương nữa – đều là phương tiện cướp đoạt của Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn. Chức vụ Bộ trưởng là công cụ Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cướp đoạt tiền bạc và quyền lực. Còn chiếc áo Phó Ban Tuyên giáo Trung ương là công cụ để Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn cướp đoạt tiếng nói và suy nghĩ.

Những kẻ thấp văn hóa như Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn mà lại đứng trong hàng đầu Ban Tuyên Giáo (Ban Tư tưởng – Văn hóa) của Đảng thì thật là tai vạ cho Đảng, làm hủy hoại danh tiếng Tư tưởng – Văn hóa của Đảng. Bởi vậy, để tránh tai vạ tương tự cho Đảng trong tương lai, thì phải truy rõ nguồn cơn qua câu hỏi sau:

Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn là những tâm ma khoác áo Tuyên Giáo thì đã rõ, nhưng có chăng khi khoác chiếc áo Truyên Giáo thì tâm của Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn mới thành tâm ma thực sự nguy hiểm?

Trả lời cả hai vế thuận nghịch của chiếc áo Tuyên Giáo sẽ rõ thêm nguồn cơn mà đề phòng. Rằng, tâm ma đã đưa Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn lên ghế Bộ trưởng – Phó Ban Tuyên Giáo Trung ương, nhưng chính chiếc ghế Bộ trưởng và chiếc áo Tuyên Giáo đã biến Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn đã tâm ma càng thêm tâm ma. Nghĩa là, ở mặt khác, Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn cũng là nạn nhân.

TBT Nguyễn Phũ Trọng đã tiến hành cuộc chống tham nhũng hiệu quả hơn nhiều so với người đứng đầu Ban chống tham nhũng trước đó là cựu TT Nguyễn Tấn Dũng.

Nhưng thời gian nhiệm kỳ 2 sắp hết, TBT Nguyễn Phú Trọng không thể bỏ tù tất cả bọn tham nhũng đông hằng hà sa số. Điều cấp thiết hơn là đưa ra Thuật toán loại trừ nguồn gốc sinh ra những tâm ma cướp đoạt tiền bạc, cướp đoạt quyền lực, cướp đoạt tiếng nói, cướp đoạt suy nghĩ – như cặp Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn.

Muốn thế, phải rút quyền lực đưa những Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn vào ghế bộ trưởng trả lại cho cơ chế khác. Muốn thế, phải trút bỏ chiếc áo Truyên Giáo khỏi vai Bộ trưởng Bộ 4T.

Công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi vai trò Ban Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo chỉ tiêu tốn tiền của dân, chỉ làm thêm cho Đảng cồng kềnh rắc rối. Đã đến lúc phải nghĩ đến sự tồn tại của Ban Tuyên giáo trong cấu trúc của Đảng. Đảng muốn mạnh nhất thiết phải tái cấu trúc.

Nhiều người dân đang đợi chờ Thuật toán mới của TBT Nguyễn Phú Trọng. Thuật toán không còn những chiếc áo Tuyên Giáo cho những tâm ma đi rao giảng.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

 1. hàng ngày người dân đã biết tất cả các tin tức từ báo, đài cớ sao bộ thông tin lại có thêm chữ tuyên truyền. Vậy nhiệm vụ của bộ là tuyên truyền tẩy não, tìm đủ mọi cách để bao che những cái xấu, tô vẽ, nói láo để tô hồng chế độ.? Chữ tuyên truyền nghe mất cảm tình.

  • Nhiệm vụ chính của báo chí nước nhà là tuyên truyền, aka định hướng dư luận . Tuy vậy nhiệm vụ của bộ tuyên truyền không chỉ bó buộc trong báo chí, mà còn lan rộng ra tất cả các phương tiện nghe nhìn khác như biểu diễn, xuất bản … Báo chí chỉ là 1 mảng bộ tuyên truyền phụ trách . Vì vậy phải có 1 bộ cụ thể .

   Thường thì các chế độ tương tự phát xít đều có 1 bộ chuyên về tuyên truyền-propaganda, mục đích là bảo vệ & truyền bá quan điểm của chế độ. Có vẻ Ha Nguyen nghĩ chế độ mình không phải độc tài nên mới có nhận xét “hàng ngày người dân đã biết tất cả các tin tức từ báo đài” & “cớ sao bộ thông tin lại có thêm chữ tuyên truyền”. Ha Nguyen đúng, chế độ nước nhà, theo nhiều người, kể cả trí thức xhcn Nguyễn Ngọc Chu, không phải là chế độ độc tài, toàn trị .

 2. Trong FB của nhà trí thức xã hội chủ nghĩa Nguyễn Ngọc Chu này có người đặt dấu hỏi về lô dít của bài này, NNC đáp lại rằng lô dít vẫn tồn tại trong bài . Tớ ráng chỉ ra .

  1- Trí thức xhcn Nguyễn Ngọc Chu rất lo lắng cho Đảng Cộng Sản .

  “không bị trừng trị thì lòng tin của dân vào Đảng sẽ càng tiếp tục giảm xuống”
  “Đảng muốn mạnh nhất thiết phải …”
  “Những kẻ thấp văn hóa … đứng trong hàng đầu Ban Tuyên Giáo (Ban Tư tưởng – Văn hóa) của Đảng thì thật là tai vạ cho Đảng”
  “để tránh tai vạ tương tự cho Đảng trong tương lai”
  “làm hủy hoại danh tiếng Tư tưởng – Văn hóa của Đảng”

  2- Nguyễn Ngọc Chu thật sự tin vào công cuộc chống tham nhũng của đồng chí Tổng-Chủ

  “Bắt giam … là bước đi cần thiết trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ”
  “TBT Nguyễn Phũ Trọng đã tiến hành cuộc chống tham nhũng hiệu quả”
  “Tiêu diệt tận gốc nguyên do … mới là điều nhân dân thiết tha chờ đợi”

  3- Nguyễn Ngọc Chu tin vào bản chất tốt đẹp của ngành tuyên giáo Đảng => có thể trước giờ Nguyễn Ngọc Chu tin vào tất cả những gì ban tuyên giáo Đảng từng xịt ra

  “không còn những chiếc áo Tuyên Giáo cho những tâm ma đi rao giảng”
  Tựa “Những tâm ma khoác áo tuyên giáo”. Đ/v người dân bình thường như thời còn là công dân xã hội chủ nghĩa, đám tuyên giáo đ/v tớ đã là quỷ rồi . Chỉ hy vọng chúng nó downgrade xuống thành ma nhưng đứa nào cũng kiên định hết .

  Nô dịch của bài ló dư thế lày; Nguyễn Ngọc Chu là trí thức xã hội chủ nghĩa điển hình, tin tất cả những gì Đảng phun ra & lo lắng nhất mực đ/v sự tồn vong của Đảng . Rất đáng để mọi người kính trọng & đám dư lợn viên học tập . Những bài của Nguyễn Ngọc Chu, dư lợn viên có thể lấy ra làm văn mẫu .

 3. Làm bộ trưởng ở Bộ 4 T thì bị BỊ BẮT là đúng rồi,thậm chí là chính xác
  như toán học vì 4 T = Tình +Tiền + Tội + Tù.
  Chỉ khí nào thông tin là thông tin,chứ không có vai trò tuyên truyền thì
  đất nưóc mới vươn lên một cách TỰ CƯỜNG được.
  Chỉ có bọn độc tài các loại mới có chính sách thông tin đi liền với tuyên
  truyền nhằm lừa gạt dân chúng hầu “ngồi mát ăn bát vàng” do đặc quyền
  đặc lợi mà chóp bu thống trị ban phát cho quan chức cán bộ để họ làm chó
  săn và chó giữ nhà cho chúng !

 4. Lòng vòng, luẩn quẩn quá ông Chu ơi. Ông biết mà không dám nói, hay ông giả ngu để ổn định cuộc sống của ông??! hay ông có kiểu đấu tranh ” từ từ” thì đảng của ông sẽ nhừ rồi tự chuyển hóa. Vãi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây