“Đạo quân thứ 5” và…

FB Trần Đức Anh Sơn

16-2-2019

Trong cuộc chiến tranh xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam, Trung cộng đã sử dụng “đạo quân thứ 5”, là những người Việt gốc Hoa nằm vùng để làm nội ứng. Chính “đạo quân thứ 5” này đã gây hoạt động phá hoại từ bên trong lãnh thổ Việt Nam, dẫn đường cho “đội quân sơn cước” của Trung cộng xâm nhập lãnh thổ Việt Nam trước, dò đường đi nước bước cho quân chính quy của Trung cộng tấn công xâm lược nước ta sau.

Dù cho “đạo quân thứ 5” này hoạt động không như mong đợi của quan thầy của chúng ở Trung Quốc, vì bị quân và dân Việt Nam phát hiện, vô hiệu hóa, nhưng hoạt động của chúng vẫn gây khá nhiều khó khăn, thiệt hại cho quân và dân ta trong cuộc chiến đấu chống Trung cộng, bảo vệ biên cương phía bắc của Tổ quốc.

Bài học xương máu của lịch sử vẫn còn đó, nhưng tôi thấy rằng hiện nay trên đất nước ta có những dấu hiệu cho thấy có một “đạo quân thứ 5” khác đang hiện hữu, không chỉ ở nơi biên ải, mà ngay cả trong những đô thị sầm uất, những trung tâm kinh tế – chính trị của đất nước.

Thậm chí, có thể có cả “đạo quân thứ 6” thuần Việt, chui sâu leo cao trong bộ máy chính quyền các cấp, sẵn sàng “nối giáo cho giặc” bằng nhiều hình thức tinh vi, trên nhiều mặt trận: chính trị, ngoại giao, kinh tế, truyền thông, văn hóa và giáo dục.

Giả sử nếu xảy ra một cuộc chiến tranh chống Trung cộng xâm lược nước ta như cách nay 40 năm, thì “đạo quân thứ 5” và “đạo quân thứ 6” này ắt hẳn sẽ phá hoại và gây tổn thất cho chúng ta khủng khiếp muôn lần so với những “đạo quân nằm vùng” mà Trung cộng đã sử dụng cách đây 40 năm.

Có ai nhớ lại bài học xương máu này để phòng ngừa và tiêu diệt chúng trước khi hữu sự không nhỉ?

Thiệt quá lo lắng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chả biết các ngài ráo sư Nguyễn Phú Trọng, Phạm Hồng Tung ở đạo thứ 5 hay thứ 6, nhưng bác Hồ (tên thật là Hồ Quang) thì rõ ràng là đã ở đạo quân thứ tám – Đệ Bát Lộ Quân – của bác Mao; Điều này thì sử sách của “ta” và của Tàu đều ghi rõ, không mảy may dấu giếm.

    Việc bác Hồ ở đạo quân thứ tám là sự thật; Tôi xin thề….Mả cha đứa nào nói láo !!

Leave a Reply to Trúc Bạch Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây