Chấm dứt nhiệt điện than – Phải bắt đầu từ Bộ trưởng trở lên

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Ngọc Chu

23-1-2019

Báo Dân trí hôm nay đưa tin: “Trung Quốc đổ hàng tỷ đô vào nhiệt điện than Việt Nam”. Trung Quốc chi 35,9 tỷ đô la đầu tư nhiệt điện than vào 27 nước. Toàn là nước nghèo. Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhì. Bangladesh chiếm vị trí thứ nhất với 7 tỷ USD (Dân trí, 23/01/2019).

6 TAI VẠ LỚN TỪ NHIỆT ĐIỆN THAN TRUNG QUỐC

1. Ô NHIỄM

Vì nhiệt điện than là thứ năng lượng ô nhiễm. Công nghệ nhiệt điện than của Trung Quốc lại vô cùng lạc hậu nên lại càng ô nhiễm.

2. TĂNG GÁNH NẶNG NỢ NẦN

Trung Quốc xuất khẩu nhiệt điện than sang các nước nghèo là nhờ vào cho các nước nghèo vay vốn. Với điều kiện cung cấp tài chính cho các tập đoàn kinh tế nhà nước Trung Quốc để xây dựng nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài. Cho nên, trong điều kiện Việt Nam đang è cổ về nợ nước ngoài, việc vay vốn Trung Quốc sẽ tăng thêm nợ nần cho nhiều đời con cháu.

3. CHỊU CÔNG NGHỆ LẠC HẬU LẠI CÒN BỊ GIÁ ĐẮT

Chỉ nhìn vào ưu đãi vay vốn, các nước nghèo không đủ sáng suốt để nhìn thấy công nghệ lạc hậu. Chỉ nhìn vào “đồng tiền lại quả”, quan chức các nước nghèo bị mờ mắt bất chấp sự đắt đỏ. Hậu quả là mua phải thiết bị lạc hậu với giá đắt đỏ. Không chỉ giá mua, mà còn đắt đỏ lâu dài vì chi phí bảo trì và thay thế.

4. BỊ TĂNG DÂN SỐ NGƯỜI TRUNG QUỐC

Tiền Trung Quốc phải mua thiết bị Trung quốc, phải do người trung Quốc thiết kế, phải do công nhân Trung Quốc xây dựng. Kết quả là đội quân công nhân Trung Quốc nhân giống người Trung Quốc hợp pháp tại đất nước nhận nhiệt điện Trung Quốc.

5. KHÔNG AN TOÀN

Không chỉ công nghệ lạc hậu không an toàn, nhà máy Trung Quốc chưa đựng thành tố không an toàn về gián điệp và an ninh. Đây là điều chắc chắn. Đến Mỹ và Châu Âu mà còn phải sợ.

6. BỊ KHỐNG CHẾ

Rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc là bị khống chế. Không riêng Việt Nam mà ngay cả nước lớn như Nga. Việt Nam là nước có chung đường biên giới với Trung Quốc nên càng nguy hại hơn.

PHẢI THAY ĐỔI TƯ DUY TỪ BỘ TRƯỞNG TRỞ LÊN

Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chứ không phải là nhiệt điện than. Cả thế giới đang đi theo xu hướng này mà Việt Nam vẫn không chịu thay đổi.

Nguyên nhân không phải chỉ do cấp dưới ở các công ty. Nguyên nhân không phải chỉ do các nhà “Tư bản Cộng sản” Việt Nam mới giàu kếch sù. Nguyên nhân lớn là do Bộ trưởng chưa thay đổi.

Bao giờ thì Việt Nam hết tai vạ từ nhiệt điện than Trung Quốc?

Muốn chấm dứt nhiệt điện than từ Trung Quốc phải bắt đầu từ Bộ trưởng trở lên.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây