Thế nào là giải phóng: sau 1975 ĐH Vạn Hạnh được tiếp quản như thế nào?

    FB Nguyễn Lương Hải Khôi 17-12-2018 Thư viện ĐH Vạn Hạnh có hàng vạn cuốn phim quay lại bản gốc các cuốn sách cổ của các nền văn minh trong lịch sử. Nhà nghiên cứu muốn đọc văn bản gốc thì mượn phim rồi đọc trên màn hình ti vi của thư viện. Không dễ … Continue reading Thế nào là giải phóng: sau 1975 ĐH Vạn Hạnh được tiếp quản như thế nào?