Bài trí thức ở Việt Nam: Trường hợp giáo sư Chu Hảo

Tweet Share 0 +1 Pinterest 0 Email Diplomat Cù Huy Hà Vũ 29-11-2018 Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đảng chính trị duy nhất ở Việt Nam, đã ra thông cáo báo chí về việc khai trừ khỏi Đảng Giáo sư Chu Hảo, … Continue reading Bài trí thức ở Việt Nam: Trường hợp giáo sư Chu Hảo