Bảo vệ quyền riêng tư và giúp đỡ

    Thục Quyên 29-11-2018 Gần suốt tuần qua, tin cô Lê Thu Hà đáp máy bay về Việt Nam dấy lên làn sóng báo động, báo tin, cắt nghĩa, buộc tội, bênh vực, lại còn thêm dõng dạc chẩn bệnh, rồi luôn tiện phô trương hiểu biết về cách chữa trị và thời gian cần chữa … Continue reading Bảo vệ quyền riêng tư và giúp đỡ