Tuyên giáo đoản khúc truyện

Hoàng Tự Minh

20-11-2018

Hai ông trung tuổi, ông Cự và ông Nự, cố thủ trong khu tạm cư Thủ Thiêm, thà nằm đất chứ không chịu ở nhà tầng Bình Khánh, một ông bán trái cây, một ông thu gom phế liệu, buổi sáng dọn hàng ra lấn chiếm sao đó nổ ra gây gổ nhau.

Ông Cự: “ĐM. hết thằng nhà nước lấn đất giờ đến thằng hàng xóm lấn sân”!

Ông Nự: “CLV mày, đi mà kiện bà Quyết Tâm, đừng ở đó mà gỡ tao” (tác giả viết tắt, nguyên văn nói chửi thề thì ý ông này là văng cái lá đa của vợ ông kia ra).

Ông Nự liền nâng thêm một thế hệ: “CLMV mày, tao ngu mà đi đụng cộng sản”. (Ý ông này là muốn văng cái lá đa của mẹ vợ ông kia ra).

Không may cho hai ông là đoàn công tác (có tăng cường tuyên giáo) của thủ tướng đang tác nghiệp Thủ Thiêm thình lình đi qua, liên ngành phối hợp giấy mời về CA phường làm việc.

Các anh tuyên giáo trăm tai nghìn mắt thông tường, không gì có thể qua mặt được, ngay cái ông họa sỹ nào đấy vẽ cái tranh con đàn bà gánh hàng hoa bước sai nhịp, lập tức đình chỉ. Đích thị là con mụ trong tranh này có nét giống bị công an rượt, làm sai lệch hình ảnh chú công an trong cuộc sống nguyệt quế đời thường.

Hai thằng này là không thể thoát với anh được, dám mượn từ ngữ diễn văn quốc gia để văng tục rất bôi nhọ và bôi bác chế độ.

Hai ông nhận tội nộp phạt hành chính và hứa từ sau nếu có văng thì Cờ Lờ Vờ với Cờ Lờ Mờ Vờ, không dám nói phăng nữa. Nhưng hai ông đồng tình không nhận tội bôi bác và bôi nhọ.

Ông Nự: “Tôi không bôi nhọ ai, nếu vu cho tôi bôi nhọ thì người đấy tự bôi nhọ mình”!

Ông Cự: “Tôi không bôi Bác, tôi treo ảnh Bác, treo cờ Bác theo chỉ đạo của chính quyền thì thử hỏi tôi bôi Bác chỗ nào”?!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây