Tự biến hóa

Đỗ Thành Nhân

1-11-2018

Tự Biến Hóa” trong bài này là viết tắt của “Tự chuyển Biến, Tự chuyển Hóa”, theo cách viết tắt những từ “điều nghiên”, “tuyên giáo”; đồng thời nó cũng hợp với thuộc tính như “con tắc kè”.

1. Từ Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức …

Ông Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức; nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật vì cho rằng ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự biến hóa“.

Chuyện là bình thường với một quốc gia đa đảng, nếu đảng viên không tuân thủ tôn chỉ, cương lĩnh, điều lệ đảng thì bị kỷ luật, khai trừ. Đơn giản vậy thôi.

Chuyện cũng rất bình thường như trong sách kiếm hiệp Kim Dung. Các băng đảng, giáo phái khai trừ, thanh trừng thành viên phản bội. Có người từ tham gia ma giáo, tà giáo bị khai trừ băng đảng, lại trở thành người chính giáo.

Nhưng ở Việt Nam lại khác; vì đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (1), nên khi Đảng (2) kỷ luật đảng viên cao cấp như ông Chu Hảo đã tạo ra tác động mạnh đến dư luận xã hội.

Điều bất thường

Không như những đảng viên tham nhũng, làm thất thoát tài sản của nhân dân cố gắng đeo bám Đảng cho đến khi bị khai trừ; ông Chu Hảo đã chủ động “tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam” (xem ảnh) với mục tiêu “Góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần Khai sáng của Phan Châu Trinh: Dân tộc, Dân chủ và Phát triển; …

Tiếp theo ông Chu Hảo, nhiều đảng viên cấp cao, nhiều năm tuổi Đảng, những người nổi tiếng cũng tuyên bố bỏ Đảng như: Nhà văn Nguyên Ngọc, Đại tá quân đội nhân dân và là Cựu Tổng biên tập báo Văn nghệ, hơn 60 năm tuổi Đảng; PGS-TS. Mạc Văn Trang, một trí thức hơn 54 năm tuổi Đảng và nhiều năm làm việc ở Viện Khoa học – Giáo dục .v.v…

Điều bất thường hơn nữa, những cơ quan tuyên truyền của Đảng với những đài, báo lớn nhất nước đồng loạt đấu tố ông Chu Hảo. Bất thường ở chỗ:

1) Những người đấu tố được giới thiệu là trí thức, có địa vị trong xã hội chỉ ra những sai phạm của ông Chu Hảo ở chỗ “trái với cương lĩnh của Đảng”, chứ không chứng minh được “hành vi vi phạm pháp luật”.

2) Sai phạm của ông Chu Hảo (nếu có) là cả một quá trình kéo dài nhiều năm trời, nhưng những người gọi là trí thức không tranh luận, phản biện mà đợi đến khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật mới cùng nhau lên tiếng.

3) Nhờ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật mà những quyển sách Nhà xuất bản Tri thức thời ông Chu Hảo làm Giám đốc – Tổng Biên tập, được nhiều người quan tâm tìm đọc. Đây là loại sách kén chọn độc giả, dịch từ tinh hoa, trí tuệ của nhân loại; nhưng lại không phù hợp với cương lĩnh của Đảng.

4) Dù sao cũng từng là cán bộ, đảng viên cấp cao của Đảng; nhưng ông Chu Hảo và những người ủng hộ ông cũng không có được cơ hội tự bào chữa, giải trình. Đến nỗi ông phải công bố lên mạng xã hội với những câu như: “Thông báo kết luận của UBKTTW đã được công bố ra toàn xã hội một cách thiếu dân chủ, đi ngược lại hoàn toàn với ý kiến của các đảng viên và các cấp ủy đảng của LHH VN sau c bốn lần thanh-kiểm tra”, “Không một lời giải trình nào của tôi, không một ý kiến, một kiến nghị nào của Đảng đoàn, Đảng ủy và Chi bộ được chấp nhận; rồi Đoàn kiểm tra đơn phương công bố rộng rãi bản Kết luận cuối cùng mà không thông báo trước cho cá nhân và tổ chức đương sự.” (Xem ảnh ở trên).

Quay lại chuyện Kim Dung nhân ngày ông mất (3). Nhờ ngụy quân tử Nhạc Bất Quần khai trừ khỏi bang hội mà Lệnh Hồ Xung trở thành nghĩa hiệp, thanh thản cất cao bài “Tiếu ngạo giang hồ”.

Ngay trong chính các băng đảng, giáo phái ma giáo các “đồng chí” với nhau đã không có được dân chủ và bình đẳng, quyền sinh quyền sát trong tay ma đầu giáo chủ; thì giang hồ sẽ không có được dân chủ, bình đẳng khi bị ma giáo thống trị.

2. … đến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Chấp nhận là Đảng sáng suốt, kỷ luật ông Chu Hảo vì “trái với cương lĩnh của Đảng”. Theo VietnamNet, VOV(4) cùng đưa tin: Từ ngày 10-13/9/2017, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Mỹ.”;  “Phía Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường.”

Tìm hiểu “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (6-1991)” được “Cập nhật lúc 15h52,  Ngày 12/10/2016” trên Báo điện tử đảng Cộng sản Việt Nam (5) có các nội dung về Đảng lãnh đạo đường lối, chính sách kinh tế vĩ mô với những đoạn như sau:

1) “Ba là, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, từng bước thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sư đa dạng về hình thức sở hữu phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.”

2) “– Phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng.”

3) “- Phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng.”

4) “Các thành phần kinh tế đó là những bộ phận quan trọng hợp thành nền kinh tế thị đường định hướng xã hội chủ nghĩa,…”(6)

Theo “Cương lĩnh của Đảng” cập nhật năm 2016 thì Việt Nam là “nền kinh tế thị đường định hướng xã hội chủ nghĩa” và trong “Cương lĩnh” cũng không có chỗ nào ghi là: đường lối kinh tế “đối ngoại” khác với “đối nội”.

Do đó, việc ông Hoàng Bình Quân đề nghị Hoa Kỳ “công nhận kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường” (bỏ đi “xã hội chủ nghĩa”) là hoàn toàn đi ngược với “cương lĩnh của Đảng”.

Chưa hết, Khoản 1 Điều 51 Hiến pháp năm 2013Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Qua phân tích trên cho thấy, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân:

– Với tư cách là một đảng viên, đã làm trái với Cương lĩnh của Đảng;

– Còn với tư cách một công dân, đã vi phạm Hiến pháp của Nhà nước.

Rõ ràng các khái niệm “kinh tế thị trường” và “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là hoàn toàn khác nhau. Nếu như một người dân yêu cầu Đảng, Nhà nước từ bỏ “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mà chỉ là “kinh tế thị trường” theo đúng quy luật phát triển của các nước phát triển trên thế giới thì tình trạng pháp lý của họ như thế nào?

Hoặc là người dân theo đó mà yêu cầu bỏ đi cụm từ “xã hội chủ nghĩa” trong các danh xưng như “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, … !!!

Ông Hoàng Bình Quân qua đã Mỹ hơn một năm nay, nhiều báo đưa tin.

oOo

Nhìn nhận một cách khách quan của một người ngoài Đảng; cả hai ông Chu Hảo và Hoàng Bình Quân đều là cán bộ, đảng viên cao cấp:

– Trong khi ông Chu Hảo, xuất bản những quyển sách dịch từ tinh hoa, trí tuệ của nhân loại mà bị kỷ luật vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự biến hóa“; mang tính chất cá nhân.

– Thì ông Hoàng Bình Quân vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng; vi phạm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước tác động tới xã hội lớn hơn nhiều. Lại không bị kỷ luật, không nghe thấy “trí thức xã hội chủ nghĩa” nào lên tiếng, góp ý.

Đúng là, làm dân không hiểu ý Đảng!

Tự biến hóa” là thuộc tính tự nhiên của con tắc kè.

____

Ghi chú:

(1) Điều 4, Hiến pháp năm 2013

(2) Trong bài này, từ “Đảng” (viết hoa) được hiểu là đảng Cộng sản Việt Nam

(3) Người người tiếc thương nhà văn Kim Dung – http://plo.vn/quoc-te/nguoi-nguoi-tiec-thuong-nha-van-kim-dung-800526.html

(4) Đề nghị Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam:

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/de-nghi-my-som-cong-nhan-nen-kinh-te-thi-truong-cua-viet-nam-398463.html

https://vov.vn/chinh-tri/de-nghi-my-som-cong-nhan-nen-kinh-te-thi-truong-cua-viet-nam-670795.vov

(5) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (6-1991)http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-su-dang/books-293020152480856/index-1930201524556568.html

(6) Ghi chú trong câu này “thị đường” (không phải “thị trường): có thể lỗi chính tả của bài viết.

Bình Luận từ Facebook