Các tổ chức XHDS Việt Nam cần được đóng vai trò giám sát việc thực thi EVFTA

Tweet Share 0 +1 Pinterest 0 Email 11-10-2018 Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành Chiều ngày 10/10/2018, tai Brusselle, Thủ đô Vương quốc Bỉ, Ủy ban chuyên trách thương mại quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu đã tổ chức cuộc điều trần công khai về Hiệp … Continue reading Các tổ chức XHDS Việt Nam cần được đóng vai trò giám sát việc thực thi EVFTA