Những “kỷ niệm” với ông Đỗ Mười

Tweet Share 0 +1 Pinterest 0 Email Lê Phú Khải 2-9-2018 Về cuộc đời và “sự nghiệp” chính trị của Tổng bí thư Đỗ Mười thì ai cũng đã biết, và cũng đã viết về ông, tôi không nhắc lại nữa. Tôi chỉ muốn kể những “kỷ niệm” đầy chất hài hước về ông mà … Continue reading Những “kỷ niệm” với ông Đỗ Mười