Ánh mắt oán thù của người nhà ông Trần Đại Quang tại tang lễ

    Trần Thảo 27-9-2018 Tôi nhìn ánh mắt những thân nhân của ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang vừa mới qua đời và đọc những lời vô cùng thương tiếc, lời chúc yên nghỉ giấc ngàn thu của những chức sắc như Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội v.v… nước CHXHCN Việt … Continue reading Ánh mắt oán thù của người nhà ông Trần Đại Quang tại tang lễ